Isyys ja päihteet puheeksi

Päihteitä käyttävien isien kanssa tehdyn työn pohjalta on tehty huomio, että päihteiden käytön puheeksi ottamisessa on haasteita varhaisessa vaiheessa, eli silloin, kun päihteiden käyttö ei vielä ole tuottaneet suurta huolta perheelle tai se ei ole ainakaan ottanut vielä pääroolia perheessä. Päihteiden käytöstä puhuminen on edelleen tabu, varsinkin, kun siihen liittyy vanhemmuus ja isyys (Kosonen 2011). 

Juomista en kuitenkaan halunnut tuoda kotiin, siksi sisustin varaston omaksi tilaksi. Raitistumisen jälkeen lapset kuvasivat, että ”nyt isällä on aikaa olla meidän kanssa”. En kokenut juodessani, että olin huono isä, mutta nyt jälkikäteen hävettää, että juominen vei sen yhteisen ajan perheeltä.” Erityisesti Isä -projektin asiakas

Monelta perhetragedialta säästyttäisiin, mikäli päästäisiin nykyistä varhaisemmassa vaiheessa puuttumaan alkoholin suurkulutukseen tai muuhun päihteiden käyttöön. Puuttumisella tarkoitetaan puheeksi ottamista, lapsen edun ja näkökulman esiintuomista, isän mallin miettimistä, liiallisesta päihteiden käytöstä johtuvien riskien pohtimista ja mahdollisesti vertaistuellisia keskusteluja. Puuttuja voi olla kuka vain, ammattilainen tai isän lähipiiri: perhe, ystävät, harrastuskaverit…  Vanhemmuuteen tarvitaan tietoa, tukea ja käytännön apua – eväitä vastuullisen isän mallin rakentamiseen.

Se, että isyyteen kiinnitettiin huomiota, kalskahti korvaan hyvältä, että katos, mitä se on. Olin vielä kuitenkin niin sekaisin päihteistä, mutta yllätys oli että kun alkoholista ja päihdeongelmasta oli mulle niin paljon puhuttu, niin yhtäkkiä siitä ei niin paljon puhuttukaan, eikä siihen takerruttu. Vaan tuotiin esille, että sinä olet isä, sulla on lapsia, isyyttäsi ei vie mikään, ja kannustettiin, että kyllä tämä elämä tästä.” Erityisesti Isä -projektin asiakas

Toisessa ääripäässä, eli silloin, kun päihteet aiheuttavat jatkuvaa huolta ja arjen hallinnan ongelmia, unohtuu usein isyyden puheeksi ottaminen. Tilanteissa, joissa isyys ei ole mennyt käsikirjoituksen mukaan, isät ovat padonneet sisälleen suuren määrän kielteisiä tunteita: syyllisyyttä, häpeää ja toivottomuutta. Näiden kielteisten tunteiden käsittelemättömyys lisää päihteiden käyttöä. Päihderiippuvuus on tunne-elämän sairaus, jolloin päihteistä haetaan vaikeissa tilanteissa ratkaisua tunne-elämän turruttamiseen. On hyvinkin yleistä, että lapsistaan irrallaan olevat isät retkahtavat juuri perhejuhlien aikaan, kun ahdistus irrallaan olosta käy sietämättömäksi. Isyys olisi kuitenkin tärkeää nähdä voimavarana, ei epäonnistumisen kautta.

Päihteitä käyttäville isille lapset antavat merkityksen elämälle ja motivoivat heitä raitistumaan tai ainakin hillitsemään juomista. Vanhemmuudesta he saavat voimavaroja, ja se on toipumista tukeva elementti (Ruisniemi 2006). Päihteitä käyttäviä isiä työssään kohtaavien ammattilaisten kokemukset isyyden voimavarana huomioivasta työtavasta ovat olleet myönteisiä. Työtapa on tuonut työhön mielenkiintoisen lähestymiskulman voimaannuttavana ja sitouttavana elementtinä. Tämä on myös helpottanut ja lisännyt isien mielenkiintoa, halukkuutta ja valmiutta tulla mukaan työskentelyyn.

Lasten selkeä viesti ammattilaisille ja läheisille on, että aina kannattaa yrittää auttaa päihteitä käyttäviä isiä, koska isän kuntoutumisella on iso merkitys lapselle. Alkoholistilla itsellään on vastuu omista päätöksistään, mutta puuttuminen ja avun tarjoaminen voivat olla ratkaiseva tekijä tämän päätöksen tekemisessä. (Erityisesti isä -projektin alkukartoitus 2013.) Isä on lapsen kannalta aina merkityksellinen, oli hän läsnä tai ei.

Hyvää Isänpäivää kaikille isille!

 

 

Lähteet:

Kosonen Ulla 2011. Päihdeongelmaisten miesten tarinoita isyydestä. THL. Julkkari. Yhteiskuntapolitiikka 76 (2011):6. 678 – 685. http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/102858/kosonen.pdf?sequence=1

Ruisniemi, Arja 2006. Minäkuvan muutos päihderiippuvuudesta toipumisessa. Tutkimus yhteisöllisestä päihdekuntoutuksesta. Akateeminen väitöskirja. Tampereen yliopisto: Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityönlaitos.
 

Kirjoittanut: Kaisa Ovaskainen

Kaisa Ovaskainen
Erityisesti isä -projekti
Kehittämiskeskus Tyynelä

Erityisesti Isä- projektin (2013- 2016) kohderyhmänä ovat päihteitä käyttävät isät. Tavoitteena on lisätä isien osallisuutta vanhemmuuteen ja lasten osallisuutta isään. Samalla tuemme isän päihteistä kuntoutumista vanhemmuutta hyödyntäen.

www.tyynela.fi

Kommentoi »

Kommentit

Kommentoi: