Hyvinvoiva Perhe -menetelmäsivusto: satuhierontaa, Sherborne-liikuntaa…


Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry.

Näytä sivu

Hyvinvoiva Perhe -menetelmäsivusto tarjoaa vanhemmuuden vahvistusta, parisuhteen paijaamista, silitystä satuillen, läsnäoloa leikkien ja muita metkoja menetelmiä arjen hyvinvointiin.

Esimerkkejä sisällöstä:

Satuhieronta
Lapsi tarvitsee myönteistä kosketusta tasapainoisen kasvun ja kehityksen tueksi. Yksi keino tuoda myönteistä kosketusta arkeen on Satuhieronta, joka välittää lapselle viestin siitä, kuinka tärkeä hän on.

Mindfulness
Mindfulness tarkoittaa tietoista läsnäoloa ja tietotoisuutta mielen tuottamista kokemuksista ja tulkinnoista. Se on myös mielen tyynnyttämistä ja kehon omien kokemusten uteliasta ja hyväksyvää havainnointia sekä oman olon kuuntelemista.

Sherborne-liikunta
Sherborne-liikunnassa korostuu yhdessä tekeminen ja läheisyys. Liikkumalla opitaan vuorovaikutustaitoja, kehon tiedostamista ja sen hallintaa, tilan ja voimankäytön tiedostamista sekä ajan ja rytmin hahmottamista. Monessa Sherborne-harjoituksessa ollaan lähekkäin. Kosketuksen kautta lapsen ja perheenjäsenten välille muodostuu kehollinen vuorovaikutussuhde. Positiiviset kokemukset omasta kehosta lisäävät omaehtoista liikkumista sekä halua ilmaista itseään. Uusien asioiden oppiminen turvallisessa ilmapiirissä vahvistaa itsetuntoa ja kannustaa harjoittelemaan lisää.

Lapset nauttivat liikkumisesta, kun saavat liikkua kukin omalla tavallaan. He tarvitsevat pienestä pitäen monipuolisia liikkumiskokemuksia kokonaisvaltaisen kehittymisen ja oppimisen tueksi.

Sherborne-liikuntaan ei tarvita välineitä, vaan toiminta rakentuu yksinkertaisista perusliikkumistaitojen kehittymistä sekä vuorovaikutusta tukevista harjoituksista. Siksi Sherborne  sopii toteutettavaksi erinomaisen hyvin myös omassa kodissa ja pienissä tiloissa.

Matkalla metkaan arkeen

Millainen matka siitä alkoikaan, kun huomasitte elävänne erityislapsiperheen arkea. Tunteiden kirjo iloista ja suruista, upeista ainutlaatuisuuden kokemuksista riittämättömyyden tunteisiin, ovat varmasti risteilleet mielessänne. Koko se tunteiden värittämä mielenmaailma, mitä yksi ihminen yksin, tai yhdessä muiden kanssa, voikaan tuntea, on läsnä arjessanne. Yksi asia matkallanne on kuitenkin varmaa, tärkeintä ei ole päämäärä, vaan itse metka matka. Se, joka taakse- ja eteenpäin katsomalla luo sen kokonaisuuden, miltä arkenne näyttää.

Ponnistelusi vanhempana palkitaan, kun teet sen juuri niillä voimavaroilla, joita sinulla on. Joskus parasta mindfulnessia on se, että suljet vain silmäsi ja hengittelet. Joskus parasta satuhierontaa lapsesi kanssa on vain ottaa hänet syliisi ja halata häntä. Ja niinä päivinä, kun voimavarasi riittävät lapsesi kanssa puuhaamiseen ja leikkimiseen vähän enemmän, apunasi on monenlaisia metkoja menetelmiä, joita voitte yhdessä tehdä. Varmasti tulet huomaamaan, kuinka mukavaa teillä on yhdessä. Ja lapsesi on varmasti pystynyt imemään sen hyvänolontunteen itselleen yhteisestä hetkestänne, mitä hän juuri sillä hetkellä kaipaa. Mutta muista olla armollinen itsellesi ja siirtyä suorittamisesta sydämen tason toimintaa. Usein pienillä hetkillä on suurin merkitys.

Lisätietoa: http://www.osol.fi/perheille/metkoja-menetelmia/