Ota yhteyttä

Ohjelman koordinaattorijärjestönä toimii Lastensuojelun Keskusliitto. Koordinaatiotyössä tuetaan hanke- ja toimintokohtaista kehittämistyötä ja verkostoitumista, tutkimusta ja arviointia sekä ohjelma- ja hanketason viestintää.

Ulla Lindqvist

Ohjelmapäällikkö
puh. 050 411 0400
ulla.lindqvist@lskl.fi

Lisää

Tiina Kononen

Ohjelmakoordinaattori
Puh. 050 312 3078
tiina.kononen@lskl.fi

 

Lisää

Tuuli Daavittila

Viestintäkoordinaattori
puh. 050 4334058
tuuli.daavittila@lskl.fi

(vanhempainvapaalla)

Lisää

Kaisa Pastila

Viestintäkoordinaattori
puh. 050 4334058
kaisa.pastila@lskl.fi

Petri Paju

Tutkija
Puh. 050 5780259
petri.paju@lskl.fi
 

Elina Varjonen

STEA
Erityisasiantuntija
Puh. 040 748 3257
elina.varjonen@stm.fi

Ohjelmaan valittavien toimintojen ja hankkeiden avustuspäätösten valmistelusta ja muista avustusten käyttöön, maksatukseen, valvontaan ja seurantaan liittyvistä asioista vastaa STEA.
STEA ja Lastensuojelun Keskusliitto vastaavat yhdessä ohjelmakehittämisestä.

STEAn yhteystiedot

Puhelin: 0295 16001 (Valtioneuvoston vaihde)

Postiosoite: STEA, PL 33, 00023 Valtioneuvosto

Käyntiosoite: STEA, Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki