Vi tar hand om barnen

Understödsprogrammet Emma & Elias samlar ihop olika organisationers projekt som främjar hälsa och social välfärd för barn och deras familjer. År 2015 är sammanlagt 32 projekt och verksamheter med i programmet.

Målet för programmet

Med hjälp av understödsprogrammet Emma & Elias (2012–2017) utvecklas och stärks tillvägagångssätt som lämpar sig för allmännyttiga organisationer för främjande av barns och deras familjers hälsa och sociala välfärd, samt görs de här tillvägagångssätten mångsidigare. Programmet fokuserar på att förbättra uppväxtförhållanden för barn i högstadieåldern (15 år) och yngre.

Målet är också att förbättra beaktandet av barn och barnfamiljer i samhället i olika livsskeden.

Projekt som väljs till programmet

Till programmet har valts sådana lovande projekt och verksamheter som anses bilda en lämplig programhelhet. De projekt som har valts till understödsprogrammet bildar ett gemensamt nätverk och en gemensam utvecklingsgrund. De valda projekten främjar de huvudsakliga teman för programmet:

förstärka föräldraskapet
öka vuxnas gemensamma ansvar och
främja barnets delaktighet