Pidetään huolta lapsista

Emma & Elias  on STEAn rahoittama ja Lastensuojelun Keskusliiton koordnoima avustusohjelma. Ohjelma kokoaa yhteen eri järjestöjen projekteja, joilla edistetään lasten ja heidän perheidensä terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia. Vuonna 2016 ohjelmassa on mukana yhteensä 32 projektia tai toimintoa.

Ohjelman päämäärä

Emma & Elias -avustusohjelma kehittää, vahvistaa ja monipuolistaa järjestöille sopivia toimintatapoja lasten ja lapsiperheiden terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Ohjelmassa keskitytään yläkouluikäisten (15 vuotta) ja sitä nuorempien lasten kasvuolosuhteiden parantamiseen.

Pyrimme edistämään yhteiskuntamme lapsimyönteisyyttä ja lasten ja lapsiperheiden elämäntilanteiden huomioimista sekä korostamaan sitä, että me kaikki voimme tehdä jotakin lasten hyvinvoinnin edistämiseksi.

On tärkeää myös muuttaa sellaisia ajattelumalleja (kuten välinpitämättömyys, vähättely ja kuritusväkivalta), jotka rajoittavat lasten hyvinvointia.
 

Ohjelmaan valittavat  projektit

Vuoteen 2016 mennessä ohjelmassa on mukana yhteensä 32 projektia tai toimintoa. Ohjelmaan on valittu sellaisia lupaavia projekteja ja toimintoja, joiden katsotaan muodostavan sopivan ohjelmakokonaisuuden, n. 10 projektia tai toimintoa vuodessa ensimmäsen neljän vuoden ajan. Ohjelmaan ei enää oteta uusia projekteja.

Valittujen projektien kautta

  •  vahvistetaan vanhemmuutta
  •  lisätään aikuisten yhteistä vastuuta sekä
  •  edistetään lapsen osallisuutta

Ohjelmakokonaisuuteen valittavat projektit hyötyvät ohjelman sisäisen ja ulkoisen viestinnän, projektikoordinaation, vertaisohjauksen ja koulutuksen sekä seurantaan ja arviointiin liittyvästä tuesta.