Emma & Elias -ohjelman verkosto solmuineen – Kuusi vuotta ja kolme miljoonaa euroa myöhemmin

Petri Paju
Lastensuojelun Keskusliitto, 2017.

Lataa tiedosto

Emma & Elias -ohjelman verkosto solmuineen – Kuusi vuotta ja kolme miljoonaa euroa myöhemmin on lyhyt yhteenveto Emma & Elias -avustusohjelman palaute- ja arviointikeskusteluista, jotka pidettiin toukokuussa 2017. Keskusteluihin osallistui 41 henkilöä, joista 39 paikan päällä Lastensuojelun Keskusliitossa ja 2 muulla tavoin (puhelin tai skype).

”Oma käsitykseni ja kokemukseni Emma & Elias -verkostosta on ollut se, että se on hyvä. Verkostossa on ollut hyvä ilmapiiri ja sen kokoontumisiin on haluttu tulla. Verkoston merkitys on ollut hankkeiden työntekijöille suuri, ainakin isolle joukolle työntekijöitä”, tutkija Petri Paju, Lastensuojelun Keskusliitto, sanoo.

Mikä tekee tai teki Emma & Elias -verkostosta sen, mitä se on tai oli? Ainakin verkostossa on ollut kylliksi keskinäistä luottamusta. Tässä yhteenvedossa pohditaan, miten tähän on päästy. Kutsutaan näitä elementtejä vaikkapa verkoston solmuiksi. Vertauskuva on sikäli osuva, että verkostossa on solmuja ja verkosto on kestävä juuri siksi, että yhden solmun pettäessä paine jakaantuu tasaisesti muille solmuille. Solmut ovat siis lista asioita, jotka ovat pitäneet verkoston koossa.