Erityisesti Isä – Tausta ja työorientaatio

Kaisa Ovaskainen, Ulla Nyberg, Jukka Hyppölä ja Ilkka Sutinen
Kehittämiskeskus Tyynelä, 2013–2016.

Lataa tiedosto

Tausta ja työorientaatio -kirjassa on kuvattu isäerityisen päihdetyön periaatteet ja työmenetelmiä, joita Erityisesti Isä -projektissa hyödynnettiin. Lisäksi teoksessa on tuotu esille eri isyyden vaiheessa olevien isien tuen tarve. Tausta ja työorientaatio -kirja on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä Olet Erityisesti Isä -työkirjan kanssa.

Kehittämiskeskus Tyynelän Erityisesti Isä -hankkeessa (2013-2016) tuettiin päihteitä käyttävän isän päihteistä kuntoutumista ja vanhemmuutta erilaisissa vanhemmuuden tilanteissa. Samanaikaisesti lapsille luotiin edellytyksiä ja osallisuutta omaan isään. Hankkeessa hyödynnettiin vertaistukea ja kokemusasiantuntijuutta sekä kehitettiin uusia toimintatapoja ja osaamista isäerityiseen työhön. Hankkeen tuotoksena syntyi Olet Erityisesti Isä -työkirja ja Tausta ja työorientaatio.

Lisätietoja Erityisesti isä -projektista, tehdystä kehittämistyöstä sekä tässä kuvatuista toimintamuodoista saa Kehittämiskeskus Tyynelän Erityisesti Isä -toiminnasta: https://www.tyynela.fi/erityisesti-isa