Hyvinvoiva Perhe -menetelmäsivusto: satuhierontaa, Sherborne-liikuntaa…


Oulun seudun omaishoitajat ry.

Näytä sivu

Hyvinvoiva Perhe -menetelmäsivusto tarjoaa vanhemmuuden vahvistusta, parisuhteen paijaamista, silitystä satuillen, läsnäoloa leikkien ja muita metkoja menetelmiä arjen hyvinvointiin.

Esimerkkejä sisällöstä:

Mindfulness
Mindfulness tarkoittaa tietoista läsnäoloa ja tietotoisuutta mielen tuottamista kokemuksista ja tulkinnoista. Se on myös mielen tyynnyttämistä ja kehon omien kokemusten uteliasta ja hyväksyvää havainnointia sekä oman olon kuuntelemista.
Satuhieronta
Satuhieronta on monipuolinen menetelmä, jota voidaan käyttää kouluissa, päiväkodeissa, kotona tai missä vain. Parhaimmillaan satuhierontahetki rakentuu kuitenkin kotona niinä luontaisina läheisyyden hetkinä, joita lapsi ja aikuinen arjessa jakavat. Iltasadun voi kertoa sanojen lisäksi kosketuskuvittamalla, mikä luo lapselle turvaa vaipua rauhalliseen uneen.

Kosketuksen ja satujen kautta pystytään vahvistamaan luottamussuhteita, ennaltaehkäisemään stressiperäisiä oireita, tukemaan lapsen tervettä itsetunnon kehitystä sekä mahdollistamaan jakamattoman huomion hetkiä. Satuhieronnan aikana lapsi kokee tulevansa nähdyksi ja kuulluksi.

”[Suosittelen satuhierontaa]Levottomille ja keskittymisvaikeuksista kärsiville erityisesti, mutta ihan kaikille se on rentouttavaa, stressiä poistavaa, myös aikuisilla.”

”[Suosittelen satuhierontaa]Lapsille, joilla on rauhoittumis- ja keskittymisongelmia. Ja jos vanhempi kokee, ettei hänellä ole aitoa yhteyttä lapseensa. Satuhieronnan kautta se on mahdollisuus löytää.”

”[Suosittelen satuhierontaa]Kaikille, etenkin niille, joiden lapsi ei jaksa kuunnella pelkkää sanallista viestiä. Se on rohkaissut minua vanhempaa olemaan lempeän fyysisempi muulloinkin ohjaamisessa ja arjessa, mikä on rauhoittanut ja helpottanut ruokailua, hampaanpesua, pukeutumista. Lapsi on rentoutuneempi eikä stressaannu kun kädestä pitäen lempeästi ohjataan.”

 

Sherborne-liikunta
Sherborne-liikunnassa korostuu yhdessä tekeminen ja läheisyys. Liikkumalla opitaan vuorovaikutustaitoja, kehon tiedostamista ja sen hallintaa, tilan ja voimankäytön tiedostamista sekä ajan ja rytmin hahmottamista. Monessa Sherborne-harjoituksessa ollaan lähekkäin. Kosketuksen kautta lapsen ja perheenjäsenten välille muodostuu kehollinen vuorovaikutussuhde. Positiiviset kokemukset omasta kehosta lisäävät omaehtoista liikkumista sekä halua ilmaista itseään. Uusien asioiden oppiminen turvallisessa ilmapiirissä vahvistaa itsetuntoa ja kannustaa harjoittelemaan lisää.

Lapset nauttivat liikkumisesta, kun saavat liikkua kukin omalla tavallaan. He tarvitsevat pienestä pitäen monipuolisia liikkumiskokemuksia kokonaisvaltaisen kehittymisen ja oppimisen tueksi.

Sherborne-liikuntaan ei tarvita välineitä, vaan toiminta rakentuu yksinkertaisista perusliikkumistaitojen kehittymistä sekä vuorovaikutusta tukevista harjoituksista. Siksi Sherborne  sopii toteutettavaksi erinomaisen hyvin myös omassa kodissa ja pienissä tiloissa.

Matkalla metkaan arkeen

Millainen matka siitä alkoikaan, kun huomasitte elävänne erityislapsiperheen arkea. Tunteiden kirjo iloista ja suruista, upeista ainutlaatuisuuden kokemuksista riittämättömyyden tunteisiin, ovat varmasti risteilleet mielessänne. Koko se tunteiden värittämä mielenmaailma, mitä yksi ihminen yksin, tai yhdessä muiden kanssa, voikaan tuntea, on läsnä arjessanne. Yksi asia matkallanne on kuitenkin varmaa, tärkeintä ei ole päämäärä, vaan itse metka matka. Se, joka taakse- ja eteenpäin katsomalla luo sen kokonaisuuden, miltä arkenne näyttää.

Ponnistelusi vanhempana palkitaan, kun teet sen juuri niillä voimavaroilla, joita sinulla on. Joskus parasta mindfulnessia on se, että suljet vain silmäsi ja hengittelet. Joskus parasta satuhierontaa lapsesi kanssa on vain ottaa hänet syliisi ja halata häntä. Ja niinä päivinä, kun voimavarasi riittävät lapsesi kanssa puuhaamiseen ja leikkimiseen vähän enemmän, apunasi on monenlaisia metkoja menetelmiä, joita voitte yhdessä tehdä. Varmasti tulet huomaamaan, kuinka mukavaa teillä on yhdessä. Ja lapsesi on varmasti pystynyt imemään sen hyvänolontunteen itselleen yhteisestä hetkestänne, mitä hän juuri sillä hetkellä kaipaa. Mutta muista olla armollinen itsellesi ja siirtyä suorittamisesta sydämen tason toimintaa. Usein pienillä hetkillä on suurin merkitys.

Lisätietoa: http://www.osol.fi/perheille/metkoja-menetelmia/