Järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä -yhteenveto toiminnasta ja kehittämisestä 2012-2018

Ulla Lindqvist
Perheet keskiöön -hanke, Lastensuojelun Keskusliitto 2018

Lataa tiedosto

 

Tässä yhteenvedossa tuodaan esille niitä toimintoja, joita järjestöillä ja seurakunnilla on tarjota yhteiseen perhekeskustoimintaan sekä sitä, miten yhteistä toimintaa voidaan vielä lisätä ja kehittää.

Perhekeskuksen lähtökohtana on, että lapsen hyvinvoinnilla ja vanhempien voimavaroilla on vahva keskinäinen yhteys. Perhekeskukset toimivat yhteistyössä järjestöjen, seurakuntien, yksityisen sektorin ja perheiden kanssa. Toiminta perustuu kunnittain tai alueittain sovittuun yhteistyörakenteeseen. Järjestöt ja seurakunnat ovat paikallisesti olleet varsin vaihtelevasti mukana perhekeskustoiminnan kehittämisessä.