Juteltaisko? – Oppitunti- ja vanhempainiltamalli päihdekasvatukseen

Käsikirjoitus: Jenni Helenius, Mannerheimin Lastensuojeluliitto
ånni-hanke

Lataa tiedostoNäytä sivu

Tässä materiaalissa kuvattujen oppituntien ja vanhempainillan tavoitteena on lisätä keskusteluja alkoholinkäyttöön ja tupakointiin liittyvistä sosiaalisista tilanteista lasten ja vanhempien välillä ja eri perheiden vanhempien kesken. Lisäksi halutaan kiinnittää vanhempien huomio siihen, että alkoholinkäytön ja tupakoinnin mallit välittyvät
lapsille sosiaalisissa tilanteissa.

Perusopetuksen 5.–6. vuosiluokkien oppilaille suunnattua ehkäisevän päihdetyön materiaalia on tehty vain vähän. Alakoululaisille ei kannata käyttää täysin samaa opetusmateriaalia kuin yläkouluikäisille, koska niissä viestitään useimmiten rajuistakin päihdekokeiluista ja samalla saatetaan tahattomasti antaa malli riskikäyttäytymiseen.

Ikäsensitiivisyyden lisäksi toinen periaate oppituntimallien kehittämisessä on pyrkimys kulttuurisensitiivisyyteen. Ihmiset eivät välttämättä elä vain yhden kulttuurin vaikutuspiirissä, vaan heillä saattaa olla kieliryhmänsä myötä yksi kulttuuri ja esimerkiksi harrastustensa, työnsä tai vaikkapa uskontonsa takia muita kulttuureja ja alakulttuureja, jotka vaikuttavat heidän elämäänsä. Opas löytyy viidellä eri kielellä: suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, venäjäksi ja somaliaksi.

Oppituntimalli ja sen pilotointi on tehty syksyllä 2014 osana ånni-projektia, joka on STEAn rahoittama ja EHYT ry:n koordinoima yhteishanke vuosina 2014–2017. Muina toimijoina ovat Koulutus Elämään -säätiö, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Music Against Drugs, Raittiuden Ystävät, Suomen NMKY ja Suomen Vanhempainliitto.

ånni-hankkeessa kehitetään kulttuurisensitiivistä ehkäisevää päihdetyötä 10–13-vuotiaille ja heidän vanhemmilleen.