Kannusta minut vahvaksi – Kohti turvallista lapsuutta


Ensi- ja turvakotien liitto

Näytä sivu

Myönteinen vuorovaikutus edistää lapsen oppimista, tunne-elämän taitoja ja sosiaalista kehitystä. Kun lapsi kokee olevansa turvassa, hän hyväksyy helpommin vanhempansa opastuksen ja säännöt.

Tämä opas löytyy myös englanniksi, viroksi, venäjäksi ja somalin kielellä:
http://virtuaalikirja.fi/ensijaturvakotienliitto/kirjat/vakivalta-ja-laiminlyonti-tunnista-ja-puutu/luku-2-menetelmat/#last