Kirjallisuuskatsaus sijoitetun lapsen koulunkäynnistä

Löhönen, Sini-Tuisku
SISUKAS, Pesäpuu

Lataa tiedosto

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten koulusuoriutuminen, Systemaattinen kirjallisuuskatsaus.Erityispedagogiikan pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Kasvatustieteiden laitos.

Vaikka sijoitetut lapset ja nuoret ovat arkipäivää oppilaitoksissa, on tieto heidän koulusuoriutumisestaan ja myöhemmästä kouluttautumisestaan usein hatarien käsitysten ja yleistysten varassa. Sini-Tuisku Löhösen kansainväliseen vertaisarvioituun tutkimustietoon perustuva pro gradu -tutkielma tarjoaa osana Pesäpuu ry:n SISUKAS-projektia tiivistä tietoa kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten koulusuoriutumisesta ja myöhemmästä kouluttautumisesta.

Yksiin kansiin koottu tietopaketti antaa ajankohtaista tutkimustietoa ja arjen apuvälineitä sijoitettujen lasten ja nuorten kanssa työskenteleville kasvatus- ja opetusalan ammat- tilaisille, sosiaalityöntekijöille, opiskelijoille sekä muille aiheesta kiinnostuneille.

Lisätietoja SISUKAS