Lasten kanssa luontoon -opas

Toimittaneet Heini Aaltonen ja Mila Sjöholm
Pelastakaa lapset ry

Lataa tiedosto

Tämä on käytännöllinen opas sinulle, joka haluat järjestää luontotoimintapäivän tai luontotapahtuman lapsille tai lapsiperheille. Oppaan on tarkoitus antaa ideoita ja välineitä luontoaiheisen toimintapäivän järjestämiseen.

Oppaan innoittajana toimivat Vihreä veräjä ja PePPi (Vapaaehtoiset voimavarana sijaisperheiden tukemisessa) -hankkeiden vuosina 2013–2014 toteuttamat sijaisperheiden virkistys- ja luontotoimintapäivät. Toimintapäiviä järjestettiin eri puolilla pääkaupunkiseutua yhteensä neljä, ja osallistujamäärät vaihtelivat 35–80 välillä. Päivät saivat sijaisperheiltä runsaasti myönteistä palautetta niiden tarpeellisuudesta, rennosta ja avoimesta ilmapiiristä sekä mahdollisuudesta viettää aikaa mukavan ohjelman parissa perheen kesken. Erityisen hyväksi koettiin tutustumismahdollisuus muihin vastaavassa tilanteessa eläviin lapsiperheisiin. Tapahtumiin toivotettiin tervetulleeksi kaikki perheenjäsenet ja paikalle tulikin paitsi sijaisvanhempia ja sijaisperheissä eläviä lapsia ja nuoria, myös isovanhempia, syntymävanhempia ja muita perheiden läheisiä.

Oppaasta löydät niin yksityiskohtaista tietoa luontotoimintapäivän suunnittelusta, vinkkejä ohjelman järjestämiseen ja tapahtumapaikan valintaan kuin konkreettisia listoja muun muassa tarvittavista varusteista. Luontotoimintapäiviä voivat järjestää vaikkapa kaupungit, järjestöt tai muut lapsiperheiden parissa työtä tekevät tahot, vapaaehtoistoimijat, luontotoimintaa organisoivat tahot tai oppilaitokset.

PePPi -hanke (2012–2016) on kolmen lastensuojelujärjestön, Pelastakaa Lapset ry:n, Perhehoitoliitto ry:n ja Pesäpuu ry:n yhteinen hanke, jossa kehitetään vapaaehtoistoimintaa sekä muuta yhteisölähtöistä toimintaa sijaisperheiden tueksi. Lisätietoja http://peppivoimaa.fi/materiaalit/