Monimuotoiset perheet nyky-yhteiskunnassa – Opettajan opas sosiaali- ja terveysalan opintoihin


Monimuotoiset perheet verkosto, 2015.

Lataa tiedosto

Monimuotoiset perheet nyky-yhteiskunnassa 5 op, opettajan materiaali. Opettajan valmis maksuton kurssimateriaali antaa eväät perehtyä monimuotoisiin perheisiin, niiden erityispiirteisiin ja niiden kohtaamiseen palveluissa. Materiaali sisältää myös opiskelijoille hyödylliset artikkelit kaikista kymmenestä monimuotoisesta perheryhmästä: adoptioperheet, kahden kulttuurin perheet, kaksos- ja kolmosperheet, lapsettomat perheet, lapsikuolemaperheet, leskiperheet, uusperheet, sateenkaariperheet, sijaisperheet ja yhden vanhemman perheet.

Opintojakson tavoitteet

Opiskelija osaa:
• Opiskelija tiedostaa erilaisia perheitä ja niiden haasteita nyky-yhteiskunnassa
• Opiskelija osaa kohdata ja olla vuorovaikutuksessa perheiden kanssa
• Opiskelija osaa tukea perheitä eri elämänvaiheissa ja kriiseissä
Opintojakson sisältö:
• Perheen merkitys yhteiskunnassa
• Perhepoliittiset kysymykset
• Rakenteeltaan erilaisten perheiden erityispiirteiden huomioiminen perheitä
kohtaavassa työssä
• Kohtaaminen ammattina
• Monialaisen yhteistyön merkitys perheitä kohtaavassa työssä
• Järjestöjen ja järjestötyön tuntemus

Taitto ja kuvitus: Sopiva design. Julkaisun tilaukset: www.monimuotoisetperheet.fi

Kaikkien perheiden Suomi on vaikuttamistyön hanke, jonka tehtävä on koota tietoa monimuotoisten perheiden kohtaamista ongelmista ja saattaa tämä tieto päättäjien ja lainvalmistelijoiden ulottuville. Näin perhepoliittiset päätökset voidaan jatkossa valmistella siten, että ne ottaisivat alusta asti huomioon perheiden monimuotoisen todellisuuden.