Motoriikan haasteet ja ideat niiden ratkaisemiseksi -opas


Innostun liikkumaan, Suomen CP-liitto

Lataa tiedostoNäytä sivu

Lasten ja nuorten terveyserot ovat kasvaneet viime vuosina. Vähäinen liikunta ja liiallinen istuminen täydennettynä epäsäännöllisillä ruokailu- ja unitottumuksilla ovat omiaan heikentämään koululaisten hyvinvointia. Ravinto, liikunta ja uni ovat kolme tekijää, joiden tasapainoinen tila muodostaa hyvinvoinnin perustan.

Innostun liikkumaan -hankkeessa on tuotettu Motoriikan haasteet ja ideat niiden ratkaisemiseksi -opas, joka sisältää tietoa lasten motorisista haasteista, keinoja motoriikan oppimisvaikeuksien tunnistamiseksi sekä ideoita tukitoimiin kouluikäisten lasten motoristen taitojen kehittymiseen ja oppimiseen. Opas on suunnattu koulumaailman ammattilaisille sekä perheille.

Innostun liikkumaan -hanke on vähän liikkuvien lasten asialla. Toiminnassa huomioidaan erityisesti ne lapset, joilla on motoriikan oppimisvaikeus tai lievempiä motorisia haasteita.