Olet Erityisesti Isä -työkirja

Kaisa Ovaskainen, Ulla Nyberg, Jukka Hyppölä ja Ilkka Sutinen
Kehittämiskeskus Tyynelä, 2013–2016.

Lataa tiedosto

Olet Erityisesti Isä -työkirjassa on kuvattu työtapoja vinkiksi ja tueksi päihteitä käyttävien tai päihdetaustaisten isien parissa työskenteleville. Työkirja sisältää kuvauksia yksilötyöstä ja yhteistyössä toteutetuista isä- ja isä-lapsi-ryhmätoiminnoista. Lopun tehtäväosioon on koottu pohdintatehtäviä isäerityiseen työhön. Työkirjaa käytetään yhdessä Erityisesti Isä – Tausta ja työorientaatio -kirjan kanssa.

Kehittämiskeskus Tyynelän Erityisesti Isä -hankkeessa (2013-2016) tuettiin päihteitä käyttävän isän päihteistä kuntoutumista ja vanhemmuutta erilaisissa vanhemmuuden tilanteissa. Samanaikaisesti lapsille luotiin edellytyksiä ja osallisuutta omaan isään. Hankkeessa hyödynnettiin vertaistukea ja kokemusasiantuntijuutta sekä kehitettiin uusia toimintatapoja ja osaamista isäerityiseen työhön. Hankkeen tuotoksena syntyi Olet Erityisesti Isä- työkirja ja Tausta ja työorientaatio.

Lisätietoja Erityisesti isä -projektista, tehdystä kehittämistyöstä sekä tässä kuvatuista toimintamuodoista saa Kehittämiskeskus Tyynelän Erityisesti Isä -toiminnasta: https://www.tyynela.fi/erityisesti-isa