Raportti: Emma & Elias -salaatti syyskauden 2016 aineksista

Petri Paju
Lastensuojelun Keskusliitto, 2016.

Lataa tiedosto

Emma & Elias -ohjelman toiminnoista 24 kutsuttiin osallistumaan yhteiseen perheille suunnattuun kyselyyn 2016. Kyselyn valmisteluun ja toteuttamiseen varattiin aikaa noin puoli vuotta. Raportissa on esiteltynä kyselyn toteuttamistapa ja keskeiset tulokset. Kaikkiaan kyselyyn vastasi 374 vanhempaa 20 hankkeesta.

Kyselyllä saatu seurantatieto on hyvin positiivista, vastaajat ovat kokeneet hankkeiden toiminnan hyväksi ja itsensä tervetulleeksi. Palaute on kautta linjan positiivista huolimatta siitä, että perheet tulevat monenlaisista olosuhteista ja eri puolilta maata. Myös aineiston keränneet 20 ovat erilaisia ja toimivat erilaisten ryhmien kanssa monenlaisin menetelmin, siitä tulee myös raportin nimen salaattivertaus. Raportin tarkoituksena on kerätä tietoa ohjelmatasolla, siinä ei nimetä yksittäisiä hankkeita.