Raportti: Lapsiperheiden arjen tukeminen. Tuloksia ja havaintoja vuoden 2013 palautteista.

Petri Paju
Lastensuojelun Keskusliitto, 2014.

Lataa tiedosto

Martta-liiton Lapsiperheiden arjen tukeminen -hankkeessa järjestetään vauvanruokakursseja ja kotikäyntejä lapsiperheisiin. Raportti on lyhyt koonti kerätyistä palautteista.

Kerätyistä palautteista käy ilmi, että vastaajat ovat kautta linjan hyvin tyytyväisiä kursseihin ja kotikäynteihin. Käytännössä kaikki vastaajat kertovat toiminnan olleen heille hyödyllistä. Vauvanruokakursseille osallistuneet olivat tyypillisesti saaneet tiedon kahviloista, kerhoista tai lehdistä. Toiseksi yleisin tiedonsaantikanava olivat neuvolat. Kotikäynneistä puolestaan tieto tuli yleisimmin sosiaalityöntekijältä tai diakonilta. Tiedonsaantikanavissa oli paikallista vaihtelua, mutta toimintaan oltiin tyytyväisiä paikkakunnasta riippumatta. Vauvanruokakurssien suosioon ovat epäilemättä vaikuttaneet ruuanlaiton yleinen trendikkyys ja toisaalta ruokaskandaalit.