Raportti: SISUKAS-työskentelymallin vaikuttavuuden arviointi

toim. Elisa Oraluoma & Christine Välivaara
Pesäpuu ry 2016

Lataa tiedosto

Sijoitetun lapsen koulunkäynnin tukeminen – SISUKAS-työskentelymallin vaikuttavuuden arviointi. SISUKAS-projektissa kartoitettiin 20 alakouluikäisen sijoitetun lapsen vahvuuksia ja tuen tarpeita koulussa. Tulosten perusteella lapsille laadittiin yksilölliset tukitoimenpiteet, joiden vaikuttavuutta arvioitiin kahden vuoden kuluttua. Tässä
toisessa tutkimusraportissa esitellään lasten alku- ja loppukartoituksen tuloksia ja arvioidaan mallin vaikuttavuutta.

Koulunkäynnin sujuminen on tutkimusten mukaan vahvasti yhteydessä pitkäaikaisesti perhehoitoon sijoitettujen lasten hyvinvointiin myös aikuisuudessa. Sijoitetuilla lapsilla on kohonnut syrjäytymisriski, johon voidaan tutkitusti vaikuttaa koulunkäyntiä tukemalla.

Pesäpuu ry:n Sijoitettu lapsi koulussa -projektissa (SISUKAS 2012–16) on kehitetty työskentelymalli ruotsalaista SkolFam®- mallia soveltaen. Syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn panostaminen tukemalla sijoitettuja lapsia jo koulupolun alkutaipaleella synnyttää paitsi taloudellisen säästön myös myönteisen koulukierteen ja inhimillisen säästön. Mallin käyttäminen pohjoismaisessa yhteistyössä Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Tanskassa edistää sijoitettujen lasten oikeuksia tasavertaisiin koulutusmahdollisuuksiin ja hyvään aikuisuuteen.