Raportti: Vapaaehtoistoiminta lapsiperheiden tukena

Toimittanut Henrietta Grönlund
HelsinkiMissio, 2015.

Lataa tiedosto

Vapaaehtoistoiminta lapsiperheiden tukena: Perheiden, ammattilaisten ja vapaaehtoisten kokemukset -raportissa annetaan uusien tutkimustulosten avulla yleiskuva suomalaisten lapsiperheiden asenteista ja kokemuksista liittyen avun tarpeisiin ja avun saamiseen sekä vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista perheiden tukena. Tulokset pohjautuvat kahteen edustavaan kyselytutkimukseen sekä laadulliseen, haastatteluihin perustuvaan tutkimukseen vapaaehtoisavun vaikutuksista. Vapaaehtoistoiminnan vaikutuksia tarkastellaan apua saaneiden perheiden, vapaaehtoisten sekä lapsiperhetyön ammattilaisten näkökulmista. Lisäksi raportissa kuvataan HelsinkiMission äiti- ja isämentori -vapaaehtoistoiminnan malli, jonka vaikutuksia haastattelututkimuksessa on tutkittu. Raportti päättyy HelsinkiMission lapsiperheisiin, avunsaantiin ja avun antamiseen liittyviin johtopäätöksiin.

Lähes puolet vastanneista koki, että vanhemmuuteen on vaikeaa saada tukea. 16 prosenttia vastanneista koki, että tarvitsisi vanhemmuuteen enemmän tukea kuin tällä hetkellä saa.
Kyselytulosten perusteella Suomessa on varovaisestikin arvioiden erittäin paljon tyydyttämätöntä kysyntää vapaaehtoisavulle ja -tuelle. Vastanneista vanhemmista esimerkiksi peräti kolmannes piti vapaaehtoistoimintaa useissa erilaisissa avuntarpeissa jopa parempana vaihtoehtona kuin ammattilaisen tai oman lähiverkoston tarjoamaa apua. Potentiaalia on myös avun antamisen puolella, sillä jopa puolet niistä suomalaisista, jotka eivät tällä hetkellä osallistu vapaaehtoistoimintaan ilmoittaa, että haluaisi osallistua, jos joku pyytäisi. Huomionarvoista on, että vapaaehtoistoiminnalla on merkittäviä hyvinvointivaikutuksia paitsi apua ja tukea saavalle ihmiselle myös vapaaehtoisena toimivalle ja laajemmin yhteiskunnalle.