Selvitys perheleirien kokemuksista

tutkija Petri Paju
Emma & Elias -ohjelma, Lastensuojelun Keskusliitto ja Krits lapsi- ja perhetyö

Lataa tiedosto

Selvityksen tavoitteena on tuoda esiin KRITSin perheleirien osallistujien kokemuksia
leiritoiminnasta. Selvitys on tehty KRITSin aloitteesta ja sen toteuttaja on Lastensuojelun
Keskusliitto/Emma & Elias -ohjelma/tutkija Petri Paju. Selvityksen kohdejoukkona
ovat kevään ja syksyn 2016 perheleirille osallistuneet aikuiset. Selvitykseen on haettu ja saatu lupa rikosseuraamuslaitokselta (40/332/2016).
Kahdelle leirille osallistui kaikkiaan kuusi pariskuntaa lapsineen ja yksi henkilö lapsensa
kanssa kahdestaan. Haastateltujen osallistujien lasten iät vaihtelivat muutamasta
kuukaudesta 14 vuoteen ja lasten määrä yhdestä neljään. Kaikki vapausrangaistustaan
suorittavat osallistujat olivat miehiä ja ’vapaudesta’ leirille osallistuneet naisia.

Yhteenveto ja johtopäätökset

Haastatteluiden kuvaus leireistä on varsin yhdenmukainen. Leirit ovat onnistuneet
hyvin tai erittäin hyvin ja kokemus on ollut positiivinen tai erittäin positiivinen. Haastattelut
viittaavat siihen, että KRITS on onnistunut luomaan sellaiset rutiinit ja mallit,
joiden perusteella leirit saadaan toimimaan. Tärkeämpää kuin mallit ovat varmasti
leirin ohjaajat, joiden persoonalla on suuri merkitys. Oma osansa on aivan varmasti
sillä, millaiset perheet mukaan pääsevät. Leiriin toimintamuotona liittyy sellaista dynamiikkaa,
että ainakin joillekin se on antoisampaa kuin mitä olisivat rinnakkaiset tai
peräkkäiset tapaamiset, istunnot tai terapiat yksin, pariskuntina tai perheinä. Näillä
kahdella leirillä vaikuttaa olleen niin, että on onnistuttu sekä leiriläisten valinnassa että
leirin toteuttamisessa.

Lisätietoja: Krits lapsi- ja perhetyö