Sijaisperheiden tukihenkilötoiminnan käsikirja

Heini Aaltonen, Emilia Säles ja Virpi Vaattovaara
Pelastakaa Lapset ry

Lataa tiedosto

Mitä perhekaveritoiminta on? Mitkä ovat perhekaverin tehtävät? Voisiko juuri sinun organisaatiosi järjestää perhekaveritoimintaa sijaisperheille? Vastaukset näihin kysymyksiin ja moneen muuhun asiaan löydät tämän käsikirjan sivuilta: Sijaisperheiden tukihenkilötoiminnan käsikirja – Vapaaehtoinen perhekaveri sijaisperheen arjen rikastajana.

Sijaisvanhempana toimiminen on vaativa ja sitova tehtävä, joka vaikuttaa monella tavalla koko perheen arkeen. Ammatillinen tuki on toiminnan edellytys, mutta ammatillinen tuki ei aina riitä tai se ei kohdistu niihin asioihin, joihin perheenjäsenet itse kokevat tarvitsevansa apua. Pelastakaa Lapset ry:n, Perhehoitoliitto ry:n ja Pesäpuu ry:n yhteisessä PePPi-hankkeessa on kehitetty sijaisperheille vapaaehtoisuuteen perustuvia tukimuotoja, joilla voidaan muun muassa täydentää sijaisperheen läheisverkostoa ja sitä kautta vahvistaa perheitä heidän arjessaan. Perhekaveritoiminta on saanut hyvää palautetta niin toimintaan osallistuneilta perheiltä, perhehoidon toimijoilta kuin perhekavereiltakin.

Sijaisperheitä tukevaa vapaaehtoistoimintaa on kehitetty PePPi – Vapaaehtoiset voimavarana sijaisperheiden tukemisessa -hankkeessa (2012–2016). Hanke on toteutettu yhdessä Pelastakaa Lapset ry:n, Perhehoitoliitto ry:n ja Pesäpuu ry:n kanssa RAY:n tuella osana Emma & Elias -ohjelmaa. PePPi-hankkeen keskeisenä tavoitteena on ollut edistää järjestölähtöisin keinoin perhehoidossa elävien lasten, nuorten ja sijaisperheiden sosiaalista hyvinvointia sekä turvata pysyvyyttä ja jatkuvuutta perhehoidossa elävien lasten ja nuorten elämässä.

PePPi-hanke on kehittänyt ja järjestänyt sijaisperheiden tukihenkilötoimintaa eli perhekaveritoimintaa vuosina 2013–2016 Uudellamaalla, Keski-Suomessa ja Pohjois-Karjalassa. Toimintaa on kehitetty Pelastakaa Lapset ry:n lapsiperheiden tukihenkilötoiminnan mallin sekä sijaisperheiden tarpeiden ja toiveiden pohjalta. Sijaisperheiden perhekaveritoimintaa on toteutettu ja kehitetty yhteistyössä Perhehoitoyksikkö Pihlajan, pääkaupunkiseudun kuntien, Joensuun ja Jyväskylän kaupunkien sekä Pelastakaa Lapset ry:n aluetoimistojen kanssa.

Vapaaehtoistoiminta on nähty PePPi-hankkeessa sijaisperheiden luonnollista arjen tukiverkostoa täydentävänä ja sijaisperheiden elämää rikastuttavana mahdollisuutena. Toivomme, että erilaisia sijaisperheitä tukevan vapaaehtoistoiminnan muotoja on tulevaisuudessa yhä useamman sijaisperheen ulottuvilla eri puolilla Suomea. Muista hankkeessa kehitetyistä sijaisperheitä tukevan vapaaehtoistoiminnan muodoista löytyy lisätietoa verkkosivuilta www.peppivoimaa.fi.