SISUKAS-käsikirja

Johanna Liukkonen, Elisa Oraluoma, Maire Saksola ja Christine Välivaara
Pesäpuu ry, 2015. ISBN 978-952-67741-8-3

Lataa tiedosto

Käsikirjassa on kuvattu SISUKAS-työskentelymalli ja toiminnan keskeiset periaatteet. SISUKAS-malli on ennaltaehkäisevä tukimalli sijaishuollossa olevien lasten koulunkäyntiin. Teoksessa esitellään mallin toteutus vaihe vaiheelta, suositukset kartoitusmenetelmistä ja esimerkkejä tukitoimista. Käsikirja tarjoaa yhteistyömallin sijoitetun lapsen tukemiseksi koulussa. Mallissa keskeistä on lapsen oman sosiaalityöntekijän rooli työn käynnistäjänä ja ylläpitäjänä.

Käsikirja on suunnattu lastensuojelun sijaishuollon sosiaalityöntekijöille, opettajille ja oppilashuollon toimijoille. Sitä täydentävät www.sijoitettulapsikoulussa.fi -sivusto sekä Pieni opas sijoitetun lapsen koulunkäynnin tueksi, Pesäpuu ry.