SISUKAS-malli


Pesäpuu ry

Lataa tiedostoNäytä sivu

SISUKAS on ennaltaehkäisevä tukimalli sijaishuollossa olevien lasten koulunkäyntiin. Konsultoiva tiimi (psykologi ja erityisopettaja) kartoittaa lapsen vahvuudet ja tuentarpeet. Tukea annetaan yksilöllisesti laadittavan oppimissuunnitelman mukaan kahden vuoden ajan. Verkostopalaveri kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa ja tekee tarvittavat muutokset suunnitelmaan. Tukitoimissa keskeistä on aikuisten välinen yhteistyö ja oppimisympäristön järjestäminen niin, että lapsen tasavertaiset oikeudet oppimiseen mahdollistuvat.

Esikuvana on Ruotsissa käytössä oleva SkolFam®- malli, jonka avulla sijaishuollossa olevien lasten koulunkäyntiä on tuettu rohkaisevin tuloksin. Mallia on pilotoitu Keski-Suomessa hyvin tuloksin. Vastaavia käytäntöjä on otettu käyttöön myös muissa Pohjoismaissa.