Skillilataamo alle kouluikäisille


Innostun liikkumaan/CP-liitto

Näytä sivu

Tutkimukset osoittavat, että varhaiskasvatuksessa liikkumisen lisäämiselle on tarvetta. Motorisesti heikkojen lasten osuus on kasvanut viimeisen 30 vuoden aikana. Erityisesti tytöt ovat liian passiivisia päivähoitopäivän aikana. Heikot motoriset taidot voivat johtua liikunnan tai harjoituksen puutteesta. Taustalla voi olla myös vamma tai sairaus, kuten CP-vamma. Hieman vähemmän tunnettu syy on motorisen oppimisen vaikeus, joka hidastaa tai vaikeuttaa motoristen taitojen kehittymistä.

Skillilataamo on maksuton verkkopalvelu, joka tarjoaa innostavan ja monipuolisen tehtäväkortiston liikunnan lisäämiseen ja motoristen perustaitojen harjoitteluun. Skillilataamo avattiin vuonna 2015 sisältäen vinkkejä perusopetukseen. Syksyllä 2017 avattiin uusi osio varhaiskasvatusikäisten lasten liikuttamiseen. Harjoitteissa huomioidaan erityisesti ne lapset, joilla on motoriikan oppimisvaikeus tai lievempiä motoriikan haasteita.

Innostun liikkumaan -hanke on tuonut esille tietoa motoristen taitojen vaikeuksista tuottamalla materiaalia sekä järjestämällä koulutusta aiheesta. Heikoilla motorisilla taidoilla on todettu olevan yhteys ongelmiin sosiaalisissa taidoissa, itsetunnossa sekä terveydessä. Tämän vuoksi motoristen taitojen kehittymisen havainnointi ja harjoittelun tukeminen on äärimmäisen tärkeää jo varhaiskasvatuksesta lähtien.