Tillbaka till Framtiden – Metoder föt att stärka skolnärvaro


Folkhälsan

Lataa tiedosto

Materialet är en produkt av Folkhälsans projekt Tillbaka till framtiden. Projektets huvudfokus var att stöda kommunerna att bygga upp egna modeller för att arbeta kring skolfrånvaro, delvis preventivt, men särskilt då problemen redan är ett faktum.

När skolfrånvaron är ett faktum är oftast frågeställningarna och åtgärderna mer komplexa än vad du hittar i detta material och insatserna behöver skräddarsys med ett mångprofessionellt team i en långsiktig och konkret individuell åtgärdsplan.

Första delen i materialet belyser helheten kring skolfrånvarofenomenet och tillvägagångssätt
att beakta i den egna kommunens handlingsplan. I materialet hittar du dessutom ett exempel på en kommuns handlingsplan.