VOIKUKKIA: Toimivien käytäntöjen käsikirja


VOIKUKKIA-verkostohanke, 2015.

Lataa tiedosto

VOIKUKKIA toimivien käytäntöjen käsikirja on koostettu yhdessä aluekoordinaattoreiden, ryhmien ohjaajien, vertaisohjaajien ja sijoitettujen lasten vanhempien kanssa. Tämän käsikirjan tarkoitus on toimia hakuteoksena ja inspiraation lähteenä. Käsikirjasta löytyy artikkeleita vanhemmille, ammattilaisille ja päättäjille.

Lapsen sijoitus ja huostaanotto on vanhemmalle ja koko perheelle aina kriisi. VOIKUKKIA‐verkostohankkeessa on lähdetty siitä ajatuksesta, että vanhemman ei tarvitse selvitä tästä kriisistä yksin, vaan hänelle pitää olla saatavilla tukea.

Tämä teos syntyi halusta tuoda esiin erilaisia paikallisia ratkaisuja ja kehittämistyötä. VOIKUKKIA‐verkostohanke on juurruttanut sijoitettujen lasten vanhempien tukemista ja vertaisryhmätoimintaa osaksi sosiaalityötä eri puolilla Suomea usean vuoden ajan. Hankkeen aikana on koulutettu sosiaali‐ ja terveysalan ammattilaisia sekä vertaisryhmän käyneitä vanhempia VOIKUKKIA‐ohjaajiksi. Työtä on tehty yhdessä vanhempien, ohjaajien ja paikallisten verkostojen sekä päättäjien kanssa yli kunta‐ ja sektorirajojen.

Tärkein oppi juurruttamisesta on ollut se, että mikään ulkoapäin saneltu malli ei ota tuulta alleen, oli idea kuinka hyvä tahansa. Tarvitaan sopiva joukko paikalliset olot tuntevia innostuneita ihmisiä pohtimaan alusta alkaen, miten sijoitettujen lasten vanhempien tukeminen toteutetaan juuri meidän alueellamme. Kantavana ajatuksena VOIKUKKIA-hankkeen toiminnassa on ollut koko ajan yhteistyö ja yhteiskehittäminen.