Kontakt

Koordinerande organisation för programmet är Centralförbundet för Barnskydd. Inom koordineringsarbetet stöds projekt- och funktionsspecifikt utvecklingsarbete och stärks nätverkande av utvecklingsarbete.

Ulla Lindqvist

Programchef
Tel. 050 411 0400
[email protected]

Läs mera

Tiina Kononen

Programkoordinator
Tel. 050 312 3078
[email protected]

Läs mera

Tuuli Daavittila

Kommunikationskoordinator
Tel. 050 4334058
[email protected]

Läs mera

Petri Paju

Forskare
Tel. 050 5780259
[email protected]

Elina Varjonen

Raha-automaattiyhdistys
Utvecklingschef
Tel. 09 4370 2231
Tel. 040 748 3257
[email protected]