Lapset, perheet, järjestöt ja vapaaehtoistoiminta

Emma & Elias –ohjelma tuottaa yhdessä ohjelmaan kuuluvien projektien ja toimintojen kanssa seminaaripäivän ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Seminaari on kokopäiväseminaari sisältäen yhteiset aloitus- ja loppuluennot sekä työpajatyöskentelyä pienryhmissä.

Lapset, perheet, järjestöt ja vapaaehtoistoiminta –kokonaisuudessa tarkastellaan järjestöjen ja säätiöiden toimintaa erityisesti painottaen lasten ja perheiden osallistumista ja palveluita. Järjestöistä keskustellaan kansalaistoiminnan foorumina, palveluntuottajina ja työnantajina. Seminaarin sisältö suunnitellaan sopivaksi erityisesti sosiaali- ja terveysalalle valmistuville.

Seminaaripäivä antaa opiskelijalle kuvan järjestötoiminnan laajuudesta, painotuksista ja ajankohtaisista kysymyksistä. Alaseminaareissa käsitellään käytännön esimerkkien avulla vapaaehtoistoiminnan ja järjestötoiminnan erityiskysymyksiä. Niissä työstetään kolmea teemaa: vapaaehtoistyön koordinointia, vapaaehtoistyötä tekijän näkökulmasta sekä vapaaehtoisuuteen ja ammatillisuuteen pohjautuvan toiminnan suhdetta. Alaseminaarit pidetään päivän aikana kahdesti saman sisältöisenä.

Koulutus on suunnattu Laurean opiskelijoille.