Lasta ja perhettä tukemassa – Haasteista onnistumisiin

Emma & Elias –ohjelma tuottaa yhdessä ohjelmaan kuuluvien projektien ja toimintojen kanssa seminaaripäivän ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Seminaari on kokopäiväseminaari sisältäen yhteiset aloitus- ja loppuluennot sekä alaseminaarityöskentelyä pienemmissä ryhmissä.

Yhteisten luentojen aiheena on lastensuojelu perheiden tukena ja iltapäivällä toteutetaan paneelikeskustelu lapsen oikeuksien näkökulmasta. Alaseminaareissa käsitellään neljää teemaa. Ensimmäisessä alaseminaarissa tarkastellaan vanhemmuuden tukemista tilanteissa, joissa lapsi ja vanhempi eivät asu yhdessä. Toisessa alaseminaarissa käsitellään päihteitä käyttävän isän vanhemmuuden tukemista sekä lapsen osallisuutta isään. Kolmannessa alaseminaarissa käsitellään lasten kaltoinkohtelua ilmiönä sekä ratkaisuja väkivallan ennaltaehkäisyyn ja vähentämiseen. Neljännessä alaseminaarissa puolestaan paneudutaan perheen tukemiseen erotilanteessa.

Koulutus on suunnattu LAMKin opiskelijoille.