Ota yhteyttä

Ohjelman koordinaattorijärjestönä toimii Lastensuojelun Keskusliitto. Koordinaatiotyössä tuetaan hanke- ja toimintokohtaista kehittämistyötä ja verkostoitumista, tutkimusta ja arviointia sekä ohjelma- ja hanketason viestintää.

Ulla Lindqvist

Ohjelmapäällikkö
puh. 050 411 0400
[email protected]

Lisää

Tiina Kononen

Ohjelmakoordinaattori
Puh. 050 312 3078
[email protected]

 

Lisää

Tuuli Daavittila

Viestintäkoordinaattori
puh. 050 4334058
[email protected]

(vanhempainvapaalla)

Lisää

Kaisa Pastila

Viestintäkoordinaattori
puh. 050 4334058
[email protected]

Petri Paju

Tutkija
Puh. 050 5780259
[email protected]
 

Elina Varjonen

Raha-automaattiyhdistys
Erityisasiantuntija
Puh. 09 4370 2231
Puh. 040 748 3257
[email protected]

Ohjelmaan valittavien toimintojen ja hankkeiden avustuspäätösten valmistelusta ja muista avustusten käyttöön, maksatukseen, valvontaan ja seurantaan liittyvistä asioista vastaa RAY:n avustusosasto.
RAY ja Lastensuojelun Keskusliitto vastaavat yhdessä ohjelmakehittämisestä.

Raha-automaattiyhdistys
RAY-talo
Turuntie 42, 02650 Espoo
PL 32, 02601 Espoo
Vaihde (09) 437 01
Faksi (09) 4370 2458