Projekt

Programmet Emma & Elias samlar ihop olika organisationers projekt som främjar hälsa och social välfärd för barn och deras familjer. För tillfället är 32 projekt med i programmet.

På tidsresa ‒ släktarbetsmetoden som stöd för familjers välbefinnande

Pappor och söner i träd – äventyrsverksamhet för unga med neuropsykiatriska symptom

Familjetalko

Kopista Kotiin

Projektet Lillasyster vid Flickornas hus i Åbo

James Koskinens lediga dag

Storasyster och storebror

Familjevänligt arbete

ånni

Den välmående familjen (Hyvinvoiva Perhe, HYPE)

Kannusta minut vahvaksi!

Koordinationsverksamhet för arbetet med barn och familjer med kriminell bakgrund

Erityisesti Isä

Verksamheten på Vammaisperheiden monipalvelukeskus (mångservicecentret för handikappfamiljer)

Innostun liikkumaan

Kaikkien perheiden Suomi

Familjen främst

Duo – Riksomfattande stödverksamhet för familjer med två kulturer

Hälsofostran och förebyggande arbete mot droger för barn och unga

Familjens Hus samarbete

Stöd för barnfamiljer i vardagen

SISUKAS - ett placerat barn i skolan

Utveckling av ADHD-centers verksamhetsformer för att stöda familjer

Rädda Generationen

Också efter ett omhändertagande kan föräldraskapet blomstra

Tillbaka till framtiden

Pikkukaveria ei jätetä

Stärkande av referensstöd och frivilligverksamhet för föräldrar till specialbarn

Isyyden Tueksi

Urbana barn och unga

PePPI - frivilliga som stöd för fosterfamiljer