Emma & Elias projektit kartalla

Raisio Turku Oulu Tampere Kirkkonummi Helsinki Vantaa Mikkeli Iisalmi Kuopio Varkaus Joensuu Pieksämäki Espoo Lahti Kemi Jämsä Jyväskylä Valtakunnalliset

Espoo

HelsinkiMissio ry: Pelastakaa sukupolvi / Pääkaupunkiseutu

Edistetään arjen lähimmäisvastuuta perheiden hyvinvoinnin tukemiseksi. Vapaaehtoistoiminnan kynnystä madalletaan tarjoamalla monipuolisia ja uudenlaisia toimintamahdollisuuksia.

Folkhälsan Syd Ab : Tillbaka till framtiden / Pääkaupunkiseudun ruotsinkieliset yläkoulut

Kehitettävällä yhteistyömallilla voidaan varhaisessa vaiheessa tarttua yläkouluikäisen nuoren koulupoissaoloihin.

Walter ry: Urbaanit lapset ja nuoret / Helsingissä, Vantaalla, Espoossa ja Tampereella

Monikulttuuristen lasten ja nuorten syrjäytymistä ehkäistään ja samalla edistetään kulttuurien välistä vuorovaikutusta yhteisen tekemisen kautta.

Helsinki

Pelastakaa Lapset ry, Pesäpuu ja Perhehoitoliitto: PePPi -Vapaaehtoiset voimavarana sijaisperheiden tukemisessa / Joensuussa, Jyväskylässä ja Helsingissä

Uudenlaista järjestölähtöistä vapaaehtoistoimintaa, vertaistukea sekä verkostoitumista sijaisperheiden tueksi.

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö: Perhetalkoot / Helsinki

Projektissa tuetaan lastensuojelun asiakkuudessa olevia perheitä kansalaistoiminnan keinoin.

HelsinkiMissio ry: Pelastakaa sukupolvi / Pääkaupunkiseutu

Edistetään arjen lähimmäisvastuuta perheiden hyvinvoinnin tukemiseksi. Vapaaehtoistoiminnan kynnystä madalletaan tarjoamalla monipuolisia ja uudenlaisia toimintamahdollisuuksia.

Folkhälsan Syd Ab : Tillbaka till framtiden / Pääkaupunkiseudun ruotsinkieliset yläkoulut

Kehitettävällä yhteistyömallilla voidaan varhaisessa vaiheessa tarttua yläkouluikäisen nuoren koulupoissaoloihin.

Walter ry: Urbaanit lapset ja nuoret / Helsingissä, Vantaalla, Espoossa ja Tampereella

Monikulttuuristen lasten ja nuorten syrjäytymistä ehkäistään ja samalla edistetään kulttuurien välistä vuorovaikutusta yhteisen tekemisen kautta.

Ebeneser-säätiö: Aikamatkalla – sukutyöskentely perheiden hyvinvointia tukemassa / Helsinki

Projektin päätavoitteena on lisätä lasten, vanhempien, isovanhempien ja lasten kanssa työskentelevien aikuisten hyvinvointia ja vuorovaikutusta sukutyöskentelyn avulla.

Pienperheyhdistys ry: Pikkukaveria ei jätetä / Kuopiossa, Oulussa, Helsingissä ja Turussa

Kehitetään pysyvä ja elinvoimainen mieskaveritoiminta neljällä uudella paikkakunnalla.

Iisalmi

MLL:n Iisalmen yhdistys, Iisalmen Pelastakaa Lapset ry, Ylä-Savon Ensi- ja turvakotiyhdistys ry: Perheen Talo –yhteistyö / Ylä-Savon alue

Perheen talo -yhteistyön päämääränä on vakiinnuttaa uudenlainen kolmannen ja julkisen sektorin ehkäisevän lastensuojelun yhteistyömalli.

Joensuu

Pelastakaa Lapset ry, Pesäpuu ja Perhehoitoliitto: PePPi -Vapaaehtoiset voimavarana sijaisperheiden tukemisessa / Joensuussa, Jyväskylässä ja Helsingissä

Uudenlaista järjestölähtöistä vapaaehtoistoimintaa, vertaistukea sekä verkostoitumista sijaisperheiden tueksi.

Ehkäisevä Päihdetyö EHYT ry: ånni / Pilottipaikkakunnilla Turun seudulla (ruotsin- ja suomenkieliset), Joensuussa (venäjän- ja suomenkieliset) sekä Vantaalla (somalin- ja suomenkieliset)

Lisätään ymmärtämystä kulttuurisensitiivisestä, monikulttuurisesta ja moniarvoisesta ehkäisevästä päihdetyöstä.

Jyväskylä

Pesäpuu ry: SISUKAS- sijoitettu lapsi koulussa / Jyväskylä

Projektissa kehitetään Sijoitettu lapsi koulussa -yhteistyömalli Suomeen SkolFam® –mallia soveltaen.

Pelastakaa Lapset ry, Pesäpuu ja Perhehoitoliitto: PePPi -Vapaaehtoiset voimavarana sijaisperheiden tukemisessa / Joensuussa, Jyväskylässä ja Helsingissä

Uudenlaista järjestölähtöistä vapaaehtoistoimintaa, vertaistukea sekä verkostoitumista sijaisperheiden tueksi.

Kehittämiskeskus Tyynelä: Erityisesti Isä / Kuopiossa, Varkaudessa, Jyväskylässä, Mikkelissä ja Pieksämäellä

Päihteitä käyttävän isän osallisuutta vanhemmuuteen tuetaan erilaisissa vanhemmuuden tilanteissa ja osana päihteistä kuntoutumista.

Jämsä

Jämsän seudun Pelastakaa Lapset ry: James Koskisen vapaapäivä / Jämsän seudulla

Tuetaan 10–14-vuotiaiden lasten ja heidän perheidensä arkea. Vahvistetaan arkisia kontakteja ja kohtaamisia nuorten omista lähtökohdista käsin.

Kemi

Luotolan nuoret ry: Isosisko ja isoveli / Kemissä, Koivuharjun, Hepolan ja keskustan alueilla

Tuodaan iloa ja matalan kynnyksen tukea sosiaalisesti muita heikommassa asemassa olevien lasten ja nuorten elämään tarjoamalla heille turvallinen ja myönteinen suhde aikuiseen, joka on samalla lapselle positiivinen roolimalli.

Kirkkonummi

EHJÄ ry: Ressu-projekti / Kirkkonummella ja Raisiossa

Kehitetään koira-avusteisen lastensuojelun tukihenkilötoiminnan malli, jossa lapsi tai nuori saa rinnalleen koiran kanssa toimivan tukihenkilön.

Kuopio

Pienperheyhdistys ry: Pikkukaveria ei jätetä / Kuopiossa, Oulussa, Helsingissä ja Turussa

Kehitetään pysyvä ja elinvoimainen mieskaveritoiminta neljällä uudella paikkakunnalla.

Kehittämiskeskus Tyynelä: Erityisesti Isä / Kuopiossa, Varkaudessa, Jyväskylässä, Mikkelissä ja Pieksämäellä

Päihteitä käyttävän isän osallisuutta vanhemmuuteen tuetaan erilaisissa vanhemmuuden tilanteissa ja osana päihteistä kuntoutumista.

Lahti

Ensi- ja turvakotien liitto: Kannusta minut vahvaksi! / Turussa, Oulussa ja Lahdessa

Vahvistetaan myönteistä kasvatuskulttuuria sekä lisäämään tietoisuutta lapsen oikeuksista ja väkivallan vaikutuksista, jotta lapsilla olisi entistä turvallisemmat kasvuolosuhteet.

Mikkeli

Kehittämiskeskus Tyynelä: Erityisesti Isä / Kuopiossa, Varkaudessa, Jyväskylässä, Mikkelissä ja Pieksämäellä

Päihteitä käyttävän isän osallisuutta vanhemmuuteen tuetaan erilaisissa vanhemmuuden tilanteissa ja osana päihteistä kuntoutumista.

Oulu

Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry: Hyvinvoiva Perhe / Oulu

Luodaan uudenlainen Erityisen mainiot perheet –hyvinvointimalli, jolla pyritään tukemaan koko perheen kokonaisvaltaista hyvinvointia jaksamisen, läsnäolon ja osallisuuden alueilla.

Ensi- ja turvakotien liitto: Kannusta minut vahvaksi! / Turussa, Oulussa ja Lahdessa

Vahvistetaan myönteistä kasvatuskulttuuria sekä lisäämään tietoisuutta lapsen oikeuksista ja väkivallan vaikutuksista, jotta lapsilla olisi entistä turvallisemmat kasvuolosuhteet.

Pienperheyhdistys ry: Pikkukaveria ei jätetä / Kuopiossa, Oulussa, Helsingissä ja Turussa

Kehitetään pysyvä ja elinvoimainen mieskaveritoiminta neljällä uudella paikkakunnalla.

Pieksämäki

Kehittämiskeskus Tyynelä: Erityisesti Isä / Kuopiossa, Varkaudessa, Jyväskylässä, Mikkelissä ja Pieksämäellä

Päihteitä käyttävän isän osallisuutta vanhemmuuteen tuetaan erilaisissa vanhemmuuden tilanteissa ja osana päihteistä kuntoutumista.

Raisio

EHJÄ ry: Ressu-projekti / Kirkkonummella ja Raisiossa

Kehitetään koira-avusteisen lastensuojelun tukihenkilötoiminnan malli, jossa lapsi tai nuori saa rinnalleen koiran kanssa toimivan tukihenkilön.

Tampere

KRIS-Tampere ry: Kopista kotiin / Tampere

Parannetaan vankilasta vapautuvien perheiden elämänlaatua, ehkäistään syrjäytymistä ja tuetaan arjessa jaksamista. Tuetaan parisuhdetta, vanhemmuutta ja päihteettömyyttä.

Walter ry: Urbaanit lapset ja nuoret / Helsingissä, Vantaalla, Espoossa ja Tampereella

Monikulttuuristen lasten ja nuorten syrjäytymistä ehkäistään ja samalla edistetään kulttuurien välistä vuorovaikutusta yhteisen tekemisen kautta.

Turku

Auralan Nuoret Ry: Turun Tyttöjen Talon Pikkusisko-projekti / Turku

Tyttöjen talon Varissuon toiminaan pyritään saamaan mukaan alueen kantasuomalaiset ja maahanmuuttajataustaiset yläkouluikäiset tytöt ja maahanmuuttajataustaisia vapaaehtoisia naisia.

Ensi- ja turvakotien liitto: Kannusta minut vahvaksi! / Turussa, Oulussa ja Lahdessa

Vahvistetaan myönteistä kasvatuskulttuuria sekä lisäämään tietoisuutta lapsen oikeuksista ja väkivallan vaikutuksista, jotta lapsilla olisi entistä turvallisemmat kasvuolosuhteet.

Pienperheyhdistys ry: Pikkukaveria ei jätetä / Kuopiossa, Oulussa, Helsingissä ja Turussa

Kehitetään pysyvä ja elinvoimainen mieskaveritoiminta neljällä uudella paikkakunnalla.

MLL ja Lasten ja Nuorten kuntoutussäätiö: Isät ja pojat puussa – seikkailutoimintaa neuropsykiatrisesti oireileville nuorille / Paimio, Turun seutu, Salon seutu

Projektissa järjestetään seikkailuleirejä 12–16 -vuotiaille pojille ja heidän isilleen/muille tärkeille mieshenkilöille sekä tehdään harrastesuunnitelmia n. 30 nuorelle.

Ehkäisevä Päihdetyö EHYT ry: ånni / Pilottipaikkakunnilla Turun seudulla (ruotsin- ja suomenkieliset), Joensuussa (venäjän- ja suomenkieliset) sekä Vantaalla (somalin- ja suomenkieliset)

Lisätään ymmärtämystä kulttuurisensitiivisestä, monikulttuurisesta ja moniarvoisesta ehkäisevästä päihdetyöstä.

Vantaa

Walter ry: Urbaanit lapset ja nuoret / Helsingissä, Vantaalla, Espoossa ja Tampereella

Monikulttuuristen lasten ja nuorten syrjäytymistä ehkäistään ja samalla edistetään kulttuurien välistä vuorovaikutusta yhteisen tekemisen kautta.

Ehkäisevä Päihdetyö EHYT ry: ånni / Pilottipaikkakunnilla Turun seudulla (ruotsin- ja suomenkieliset), Joensuussa (venäjän- ja suomenkieliset) sekä Vantaalla (somalin- ja suomenkieliset)

Lisätään ymmärtämystä kulttuurisensitiivisestä, monikulttuurisesta ja moniarvoisesta ehkäisevästä päihdetyöstä.

HelsinkiMissio ry: Pelastakaa sukupolvi / Pääkaupunkiseutu

Edistetään arjen lähimmäisvastuuta perheiden hyvinvoinnin tukemiseksi. Vapaaehtoistoiminnan kynnystä madalletaan tarjoamalla monipuolisia ja uudenlaisia toimintamahdollisuuksia.

Varkaus

Kehittämiskeskus Tyynelä: Erityisesti Isä / Kuopiossa, Varkaudessa, Jyväskylässä, Mikkelissä ja Pieksämäellä

Päihteitä käyttävän isän osallisuutta vanhemmuuteen tuetaan erilaisissa vanhemmuuden tilanteissa ja osana päihteistä kuntoutumista.

Valtakunnalliset

Väestöliitto: Perheystävällisesti töissä / Valtakunnallinen

Työn ja perheen tasapainolla edistetään lapsiperheiden sosiaalista ja henkistä hyvinvointia sekä yhteiskunnallisesti kestävää kehitystä

Koulutus Elämään –säätiö: Lasten ja nuorten terveyskasvatustyö ja ehkäisevä päihdetyö / Valtakunnallinen (Keskuspaikkoina toimivat Helsinki, Turku, Hämeenlinna, Tampere, Jyväskylä, Kuopio ja Oulu.)

3–13-vuotiaiden lasten ja nuorten parissa toteutetaan laaja-alaista ja uraa uurtavaa terveyskasvatusohjelmaa.

Monikulttuuriyhdistys Familia club ry: Duo – Vertaistoiminta valtakunnalliseksi kahden kulttuurin perheille / Valtakunnallinen

Duo kehittää valtakunnallista vertaistoimintaa ja vanhempainvalmennusta kahden kulttuurin perheille.

Suomen Reumaliitto ry: Perhe Pidossa / Valtakunnallinen

Pitkäaikaissairaiden lasten vanhemmille järjestetään vuorovaikutuksen parantamiseen ja parisuhteen vahvistamiseen tähtääviä kursseja ja osa kursseille osallistuvista koulutetaan vertaispareiksi.

Monimuotoiset perheet –verkosto: Kaikkien perheiden Suomi / Valtakunnallinen

0 itsenäisen järjestön laajana ja tiiviinä yhteisönä tehdään vaikuttamistyötä, jonka tavoitteena on parantaa monimuotoisissa perheissä elävien lasten ja vanhempien asemaa ja palveluita.

Suomen CP-liitto ry: Innostun liikkumaan / Valtakunnallinen

Pyritään löytämään uusia, innovatiivisia tapoja, joilla aktivoidaan liikkumaan myös niitä peruskouluikäisiä lapsia ja nuoria, joille liikkuminen ei ole mieluista ja joille liikuntataitojen oppiminen on hankalaa.

Jaatinen, vammaisperheiden monitoimikeskus ry: Vammaisperheiden monipalvelukeskuksen toiminta / Valtakunnallinen

Toiminnan tarkoituksena on vammaisperheiden omien voimavarojen ja ilon löytäminen toinen toistaan tukien ja yhdessä toimien. Jaeteaan tukea, tietoa, ideoita ja iloa ilman diagnoosi- tai asuinkuntarajoja.

Kriminaalihuollon tukisäätiö: Rikostaustaisten lapsi- ja perhetyön koordinaatiotoiminta / Valtakunnallinen

Kehitetään rikostaustaisten lapsi- ja perhetyötä kokonaisvaltaisesti.

Ensi- ja turvakotien liitto: Kannusta minut vahvaksi! / Valtakunnallinen

Projektissa pyritään vahvistamaan myönteistä kasvatuskulttuuria sekä lisäämään tietoisuutta lapsen oikeuksista ja väkivallan vaikutuksista, jotta lapsilla olisi entistä turvallisemmat kasvuolosuhteet.

EHJÄ ry: Ressu-projekti / Valtakunnallinen

Projektissa kehitetään koira-avusteisen lastensuojelun tukihenkilötoiminnan malli, jossa lapsi tai nuori saa rinnalleen koiran kanssa toimivan tukihenkilön.

Väestöliitto ry: Perheaikaa.fi verkkopalvelu / Valtakunnallinen

Lasta toivoville, odottaville ja alle kouluikäisten lasten vanhemmille suunnattu verkkopalvelu sisältää mm. keskustelupalstoja, reaaliaikaisia chatteja ja nettiluentoja, suljettuja nettiryhmiä ja -kursseja sekä erilaista tietoaineistoa ja videomateriaalia.

Marttaliitto ja Marthaförbundet: Lapsiperheiden arjen tukeminen / Valtakunnallinen

Projektilla tuetaan pikkulapsiperheiden arjen sujumista kotitalousneuvonnalla.

Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto ry: Huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus VOIKUKKIA / Valtakunnallinen

Tuetaan huostaanoton jälkeistä vanhemmuutta kouluttamalla toimijoita vanhempien vertaistukiryhmien ohjaamiseen.

Leijonaemot ry: Erityislasten vanhempien vertaistuki- ja vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen / Valtakunnallinen

Erityislasten vanhempien vertaistuen lisäksi kehitetään tukimuotoja koko perheen näkökulmasta huomioiden sisarus- ja parisuhde sekä perheen sosiaalinen verkosto.

ADHD-keskuksen perheiden tukemisen toimintamuotojen kehittäminen / Etelä-Suomi

ADHD-keskus järjestää mm. ryhmiä nuorille ja heidän vanhemmilleen, tarjoaa aktiivisesti koulutusta lasten ja perheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille sekä vahvistaa verkkoviestintää.

« TAKAISIN YLÖS