Aikamatkalla

Ebeneser-säätiö

Toimintavudet 2015–2017

Miksi?

Lapsen ja perheen juurien vahvistaminen tukee lapsen identiteetin rakentumista ja hyvinvointia. Oman historian arvostava ja hyväksyvä tiedostaminen antaa lapselle eväitä yksilölliseen kasvuun ja aikuiselle mahdollisuuden peilata kasvattajuuttaan omien lapsuusmuistojen kautta. Työskentely syventää ja tukee erilaisuutta sallivaa ja kunnioittavaa vuorovaikutusta ja hyvinvointia lasten, heidän lähipiirinsä ja lasten kanssa työskentelevien aikuisten kesken.

Mitä?

Projektissa kehitetään, levitetään ja vakiinnutetaan Aikamatkalla – perheen ja suvun tarinat -pilotissa vuosina 2010–2011 syntyneitä lapsen osallisuutta ja juuria sekä sukupolvien vuorovaikutusta vahvistavia toimintamuotoja. Tuotetaan lapsi- ja perhetyön toimijoita palveleva toimintamalli.

Miten?

Varhaiskasvatuksen toiminnan sisältöjä etsitään lapsen ja perheiden elämänpiiristä, tässä tapauksessa eri sukupolvien lapsuudenmuistoista ja niitä työstetään luovin ja toiminnallisin menetelmin päiväkodeissa ja  muussa lasten parissa tehtävässä työssä. Kehitetään pitkäkestoista, varhaiskasvattajien pedagogista työtä tukevaa työskentelyä (koulutus ja lapsiryhmätyön tuki) sekä koulutetaan ja sitoutetaan vapaaehtoisia toimijoita Lastentarhamuseoon.

Missä?

Uudenmaan alueella

 

Yhteystiedot:

Liisa Lauerma, projektipäällikkö
[email protected]
gsm 050 464 1485

Aila Holopainen, kouluttaja
[email protected]
gsm 046 920 2300

www.ebeneser.fi
www.lastentarhamuseo.fi