Huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus VOIKUKKIA

Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto ry ja Sininauhaliitto

(Toimintavuodet 2016–2018)
 

Miksi?
VOIKUKKIA®-toiminnan päämääränä on, että sijoitettujen lasten isien ja äitien vanhemmuuden tukemisen tarve ja merkitys tunnustetaan ja VOIKUKKIA®-vertaistukiryhmien toiminta leviää ja vakiintuu laajasti.  Päämäärän saavuttamiseksi on edelleen tarpeen tuoda esiin, miksi vanhempien ja vanhemmuuden tukeminen huostaanoton jälkeenkin on tärkeää ja kannattavaa. Ketään ei saa jättää yksin!

Toimimme yhteistyössä sekä vanhempien että ammattilaisten kanssa. Erityisesti vanhempien oman äänen esille nostaminen on ratkaisevan tärkeää kehittämis- ja vaikuttamistyössämme. Ammatillisesti ohjatut VOIKUKKIA®-vertaistukiryhmät ovat hyvin toimiva tukimuoto vanhemmille, joiden lapsi on sijoitettu tai huostaanotettu. Vertaistuki auttaa ja tukee vanhempia monitahoisesti perheen elämän raskaassa muutosvaiheessa.

Mitä?
Koulutamme VOIKUKKIA®-ohjaajakoulutuksissa sosiaalialan ammattilaisia ja vertaistukiryhmän käyneitä vanhempia vertaistukiryhmän ohjaajiksi. VOIKUKKIA-toiminnassa emme itse tuota ryhmäpalveluita. Toimimme yhteistyössä koulutettujen ohjaajien ja vertaisvanhempien sekä sosiaalialan kehittämiskeskusten, kuntien, seurakuntien, yritysten ja järjestöjen kanssa, jotka tarjoavat yhdessä tai erikseen palvelua vanhemmille. Vaikutamme siihen, että yhä useammilla alueilla on tarjolla vertaistukiryhmiä niitä tarvitseville vanhemmille. Vanhemmat osallistuvat eri tavoin kokemusasiantuntijoina kehittämistoimintaan sekä alueilla että valtakunnallisessa VOIKUKKIA-toiminnassa.

Miten?
Ryhmämalli ja ohjaajien verkostot sekä aluekoordinaatiotyö juurrutetaan osaksi toimijoiden ja alueiden palveluita. Toiminta sisältää 1–2 VOIKUKKIA®-ohjaajakoulutusta vuodessa, kouluttajaresurssien lisäämisen muutamilla uusilla ammatillisilla ja kokemuskouluttajilla, ohjatut alue- ja ohjaajatapaamiset, tukimateriaalit ohjaajille ja vanhemmille sekä kokemusasiantuntijoiden ja muiden toimijoiden kanssa tehtävän kehittämisyhteistyön eri muodoissaan.

Missä?
Toiminta on valtakunnallista.

Yhteystiedot:

Hanna Hägglund
suunnittelija, tiimin vetäjä
puh. 044 345 0939
hanna.hagglund[at]suomenkasper.fi

www.voikukkia.fi