Hyvinvoiva Perhe

Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry

Toimintavuodet 2014–2017

Miksi?

Oulun seudun erityislapsiperheille on vähäisesti toimintaa, jossa otetaan huomioon koko perheen tarpeet.

Mitä?

Hankkeen päätavoitteena on luoda uudenlainen Erityisen mainiot perheet -hyvinvointimalli. Tällä mallilla pyritään tukemaan koko perheen kokonaisvaltaista hyvinvointia jaksamisen, läsnäolon ja osallisuuden alueilla.  Hyvinvoiva Perhe HYPE -hankkeen kohderyhmänä ovat omaishoitoperheet, joissa on alle kahdeksantoistavuotias erityistä tukea tarvitseva lapsi tai nuori. Hankkeessa ei painoteta lapsen diagnoosia vaan perheen kokemusta tuen tarpeesta. Toiminnassa huomioidaan myös omaishoitoperheet, jotka ovat yhden vanhemman perheitä tai uusperheitä.

Miten?

Toiminnalla pyritään tukemaan vanhemmuutta parisuhdeviikonloppujen, tietoisuustaitoryhmien, toiminnallisten vertaisryhmätapaamisten, verkkoluentojen ja verkossa tapahtuvan palveluohjauksen avulla. Koko perheen hyvinvointia tuetaan perheleirien, tapahtumien ja erilaisten toiminnallisten ryhmien muodossa. Perheiden tueksi koulutetaan myös tukiperheitä. Perheen lasten hyvinvointia, osallisuutta ja toimintamalleja rakennetaan kuulemalla heidän toiveitaan ja ehdotuksiaan.

Missä?

Oulun seudulla.

 

Yhteystiedot:

Marja-Liisa Kuukasjärvi
Vastaava perhetoiminnan kehittäjä
040-771 5272
[email protected]

Tiia Ikonen
Perhetoiminnan kehittäjä
040-771 1832
[email protected]

Salla Jämsén
Perhetoiminnan kehittäjä
040-771 0266
[email protected]