Isosisko ja isoveli

Luotolan nuoret ry

toimintavuodet 2014–2017

Miksi?

Kemissä on alueita, joilla asuu erityisen paljon alle 20-vuotiaita, yksinhuoltajaperheitä, toimeentulotukea saavia tai perheitä, joissa vanhemmat tekevät kolmivuorotyötä. Näillä alueilla erityisesti ennaltaehkäisevälle lastensuojelutyölle on havaittu olevan suuri tarve.

Mitä?

Tuodaan iloa ja matalan kynnyksen tukea sosiaalisesti muita heikommassa asemassa olevien lasten ja nuorten elämään tarjoamalla heille turvallinen ja myönteinen suhde aikuiseen, joka on samalla lapselle positiivinen roolimalli. Luodaan tytöille ja pojille omia sosiaalisia verkostoja, vahvistetaan itsetuntoa ja yhteisöllisyyttä. Toiminnassa otetaan huomioon sukupuolille tyypilliset ongelmat.

Miten?

Etsitään vapaaehtoisia ”isosiskoja” ja ”isoveljiä” tueksi tytöille ja pojille, jotka tarvitsevat elämäänsä aikuista kaveria. Vapaaehtoiset auttavat pikkusiskoja ja -veljiä arjen ongelmissa. Tarjotaan myös nuoriso- ja sosiaalialan ammattilaisille sukupuolisensitiivisiä menetelmiä ja tietotaitoa.

Missä?

Kemissä, Koivuharjun, Hepolan ja keskustan alueilla

 

Yhteystiedot:

Matti Virtasalo
Projektivastaava
[email protected]      
040 703 0240