Kaikkien perheiden Suomi

Monimuotoiset perheet -verkosto

(Toimintavuodet 2013–2016)

Miksi?

Perheet ovat monenlaisia. Kuitenkin nykyinen perhelainsäädäntö ja palvelujärjestelmä on rakennettu yhden perhemallin oletuksen varaan. Perheet, jotka poikkeavat lainsäädännön ja palvelujärjestelmän lähtöoletuksista, kohtaavat monenlaisia haasteita.

Mitä?

Hankkeessa tehdään uudenlaista kehittämis- ja vaikuttamistyötä 10 itsenäisen järjestön laajana ja tiiviinä yhteisönä. Pyrkimyksenä on parantaa monimuotoisissa perheissä elävien lasten ja vanhempien asemaa ja palveluita.

Miten?

Kerätään verkoston 10 järjestön olemassa oleva, perheiden moninaisuutta koskeva tieto yhteen ja työstetään se eri kohderyhmille helposti omaksuttavaan muotoon, mm. esitteinä, oppaina, nettisivuina ja koulutusmateriaaleina. Muun muassa järjestetään tilaisuuksia ja seminaareja yhdessä paikallisten ja valtakunnallisten päättäjien kanssa sekä osallistutaan lainsäädännön kehittämiseen ja työryhmiin.

Missä?

Toiminta on valtakunnallista

Yhteystiedot:

Projektipäällikkö
Anna Moring
p. 0504106772
[email protected]

www.monimuotoisetperheet.fi