Kannusta minut vahvaksi!

Ensi- ja turvakotien liitto

(Toimintavuodet 2013–2016)

Miksi?

Kuritusväkivalta on vakava uhka lapsen kasvulle ja kehitykselle. Vaikka Suomessa asenteet kuritusväkivaltaa kohtaan ovat muuttuneet kielteisemmiksi viimeisen 30 vuoden aikana, ei lapsen oikeus väkivallattomaan lapsuuteen edelleenkään toteudu kaikkien lasten kohdalla

Mitä?

Pyritään vahvistamaan myönteistä kasvatuskulttuuria sekä lisäämään tietoisuutta lapsen oikeuksista ja väkivallan vaikutuksista, jotta lapsilla olisi entistä turvallisemmat kasvuolosuhteet. Projektin avulla myös vaikutetaan kuritusväkivaltaan liittyviin lasten, vanhempien, aikuisten ja ammattilaisten asenteisiin, tuotetaan tietoa kuritusväkivallasta ja tehdään selväksi, että lievätkin väkivallan muodot ovat kuritusväkivaltaa.

Miten?

Aktivoidaan keskustelua väkivallan vaikutuksista sekä lapsen oikeudesta väkivallattomaan lapsuuteen. Tuodaan lasten väkivaltakokemuksia ja niiden vaikutuksia esille, jotta lasten kotonaan kohtaama väkivalta tunnistetaan paremmin ja saadaan vähenemään.  Asennevaikuttamisen lisäksi luodaan peruspalveluihin toimintamalleja ja kehitetään Ensi- ja turvakotien liiton vauva- ja väkivaltatyöhön välineitä lasten kaltoinkohtelun ja kuritusväkivallan tunnistamiseen ja vähentämiseen. 

Missä?

Toiminta on valtakunnallista. Pilottipaikkakunnat ovat Lahti, Turku ja Oulu.

Yhteystiedot:

Satu Keisala
Projektipäällikkö
050 596 37 86
[email protected]

http://www.ensijaturvakotienliitto.fi