Kopista kotiin

KRIS-Tampere ry

Toimintavuodet 2014–2016

Miksi?

Vangit ja heidän omaisensa tarvitsevat tietoa ja tukea erityisesti siinä vaiheessa, kun vanki vapautuu ja pääsee siviiliin. Tietoa ja tukea tarvitaan arkielämän toimintojen sujumiseen ja henkisen jaksamiseen.

Mitä?

Parannetaan vankilasta vapautuvien perheiden elämänlaatua, ehkäistään syrjäytymistä ja tuetaan arjessa jaksamista. Tuetaan parisuhdetta, vanhemmuutta ja päihteettömyyttä.

Miten?

Koulutetaan vapaaehtoisia ja kehitetään vertaistukitoimintaa. Luodaan oma vertaisperhetyön malli, joita voidaan jatkossa hyödyntää valtakunnallisesti. Vahvistetaan viranomaisyhteistyötä.

Missä?

Tampereella.
 

Yhteystiedot:

Katja Hakkarainen
Hankevastaava
[email protected]
p. 050 465 4295