Lapsiperheiden arjen tukeminen

Marttaliitto ja Marthaförbundet

(Toimintavuodet 2012-2016)

Miksi?
Raskausaika ja pikkulapsivaihe ovat otollista aikaa koko perheen ravitsemus- ja terveyskasvatukselle. Marttojen käytännönläheisellä toiminnalla voidaan vaikuttaa perheen ruokatottumuksiin, tuetaan vanhemmuutta, autetaan arjen sujumista käytännössä ja arkirytmin löytymistä sekä vahvistetaan luottamusta omaan osaamiseen.

Mitä?
Marttojen projektilla tuetaan pikkulapsiperheiden arkea järjestämällä eri puolilla Suomea kotitalouskursseja ja -luentoja vauvaperheen vanhemmille ja antamalla henkilökohtaista neuvontaa perheiden kotona. Neuvontaa antavat koulutetut kotitalousneuvojat.

Miten?
Projektin aikana tavoitetaan luennoilla noin 2700 ja vauvanruokakursseilla noin 4200 henkilöä. Lisäksi tehdään kotikäyntejä noin 530 kertaa. Toiminta täydentää julkisen sektorin ja muiden järjestöjen toimintaa. Tavoitteena on Marttojen lapsiperheiden neuvonnan mallintaminen ja juurruttaminen osaksi perhekeskusten ja neuvoloiden toimintaa. 

Missä?
Toiminta on valtakunnallista.

 

Yhteystiedot:

hankekoordinaattori
Tea Ruokonen
[email protected]
p. 050 464 0220


Solveig Backström
[email protected]
p. 043 820 0070

 

http://www.martat.fi/info/hankkeet/lapsiperheiden-arjen-tukeminen-2015-2016/

www.martha.fi