Lasten ja nuorten terveyskasvatustyö ja ehkäisevä päihdetyö

Koulutus Elämään -säätiö

Miksi?

Nuorten suhtautuminen päihteisiin on muuttunut selkeästi aiempaa sallivammaksi. Samalla kun tupakoinnin väheneminen on pysähtynyt, alkoholin ja muiden päihteiden käyttö lisääntyy. Suunnitelmallista terveys- ja päihdekasvatusta tarvitaan enemmän, ja ongelmiin on puututtava entistä varhaisemmassa vaiheessa.

Mitä?

3–13-vuotiaiden lasten ja nuorten parissa toteutetaan laaja-alaista ja uraa uurtavaa terveyskasvatusohjelmaa, jonka ydinteemoja ovat ehkäisevä päihdetyö, ravinto, lepo, liikunta sekä jokaisen lapsen henkisen ja fyysisen ainutlaatuisuuden korostaminen. Opetusohjelma etenee valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti, ja opetuksessa pyritään kertatapahtuman sijasta pitkäkestoisuuteen.

Miten?

Toiminta koostuu pääasiassa koulu- ja päiväkotivierailuista. Oppimisympäristönä on tavallisesta luokkatilasta poikkeava, joko koulun tiloihin rakennettu Koulutus elämään -studio tai koulun pihalle tuotu opetusvaunu. Jokainen ryhmä vierailee Koulutus elämään -tunnilla, jossa säätiön erityiskoulutetun opettajan johdolla käydään läpi terveyteen ja päihteisiin liittyviä asioita. Lapset saavat tietoa omasta kehosta ja sen toiminnasta kiinnostavalla ja helposti ymmärrettävällä tavalla. Opetuksella pyritään kannustamaan lapsia tekemään hyviä ja terveellisiä valintoja elämässään.

Missä?

Toiminta on valtakunnallista ja jatkuvaa. Keskuspaikkoina toimivat Helsinki, Turku, Hämeenlinna, Tampere, Jyväskylä, Kuopio ja Oulu.

Yhteystiedot:

Toiminnanjohtaja
Sami Teikko
[email protected]
p. 0400 638 863

www.koulutuselamaan.fi