ånni

Hanketta koordinoi EHYT ry. Muut hankejärjestöt ovat:  Suomen NMKY-liitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suomen Vanhempainliitto, Raittiuden Ystävät ry, Music Against Drugs ry sekä Koulutus Elämään -säätiö.

Toimintavuodet 2014–2017

Miksi?

Alkoholi on iso ongelma Suomessa kaikissa ikäryhmissä. Vaikka lasten ja nuorten raittius on yleistynyt ja humalajuominen vähentynyt 2000-luvulla, taso on edelleen korkea. Yksilölle aiheutuvien haittojen lisäksi päihteiden käytöllä on yhteys nuorten syrjäytymiseen ja terveyserojen kasvamiseen. Ehkäisevässä päihdetyössä väliinputoajia ovat mm. kieli- ja vähemmistökulttuureihin kuuluvat perheet. Vanhemmilta ja ammattikasvattajilta puuttuu osaamista, tietoa ja keinoja kulttuurisensitiivisen ehkäisevän päihdetyön tekemiseksi. 

Mitä?

Vahvistetaan vanhempien ja ammattikasvattajien valmiuksia päihdekasvatukseen. Lisätään ymmärtämystä kulttuurisensitiivisestä, monikulttuurisesta ja moniarvoisesta ehkäisevästä päihdetyöstä. Tuetaan vanhempia ja vahvistetaan heidän osallisuuttaan sekä verkostoitumistaan.

Miten?

Kerätään pilottipaikkakunnilla taustatietoa oppilailta, opettajilta ja vanhemmilta sekä etsitään monikulttuurisen työn hyviä käytäntöjä maailmalta. Tietoaineksen pohjalta kehitetään ehkäisevän päihdetyön oppituntimalli ja vanhempainiltamalli sekä tuotetaan alueellisia viestintäkampanjoita perheiden päihdekasvatuksen tueksi ja ymmärtämyksen lisäämiseksi.

Missä?

Pilottipaikkakunnilla Turun seudulla (ruotsin- ja suomenkieliset), Joensuussa (venäjän- ja suomenkieliset) sekä Vantaalla (somalin- ja suomenkieliset).

 

Yhteystiedot:

Anne Ahlefelt
Projektipäällikkö
ånni-projekti
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
p. 358 50 373 3120
[email protected]