Pelastakaa sukupolvi

HelsinkiMissio ry

(Toimintavuodet 2012–2015)

Miksi?
HelsinkiMission taustakartoituksen mukaan Helsingissä ei ole riittävästi yksilökohtaisia matalan kynnyksen toimintamuotoja vanhemmuuden ja perheiden tueksi.

Mitä?
Projektissa lisätään vapaaehtoistoimintaa ja edistetään arjen lähimmäisvastuuta perheiden hyvinvoinnin tukemiseksi. Vapaaehtoistoiminnan kynnystä madalletaan tarjoamalla monipuolisia ja uudenlaisia toimintamahdollisuuksia.

Miten?
Viestimällä hankkeesta aktiivisesti markkinointikampanjoin sekä erilaisten viestintäkanavien- ja foorumeiden kautta herätetään laajaa kansalaiskeskustelua lapsiperheiden hädästä ja luodaan erilaisia toimintamalleja lapsiperheiden tukemiseksi.  Toimintamalleja ovat äiti- ja isämentorit, mieskaverit sekä keikkatoiminta. Lisäksi kootaan yhteen tietoa lapsiperheiden palveluista ja selkiytetään kolmannen sektorin palvelutarjontaa lapsiperheille.

Missä?
Pääkaupunkiseutu

Yhteystiedot:

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori
Katariina Pelkonen
[email protected]
p.045 854 7528

www.pelastakaasukupolvi.fi
www.helsinkimissio.fi