Perheen parhaaksi -toiminta

Parisuhdekeskus Kataja ry

Perheen parhaaksi tarjoaa tukea erityislasten vanhempien parisuhteeseen. Toiminta on jatkuvaa (Ak)

Miksi?

Perheen parhaaksi -toiminta tuo iloa perhe-elämään ja jaksamista arkeen. Lapsen pitkäaikaissairaus herättää  perheenjäsenissä monia tunteita mm. pelkoa, surua, kiukkua, syyllisyyttä tai epävarmuutta. Arjen jatkuva uudelleenorganisointi on väsyttävää ja vaikeuttaa usein tasapuolista vastuunjakoa ja toisten huomioimista. Vuorovaikutustaidot, vertaistuki ja vanhempien parisuhteen vahvistaminen tuovat jaksamista koko perheelle ja ennaltaehkäisevät ristiriitoja ja ongelmia.

Mitä?

Perheen parhaaksi on parisuhteen hyvinvointia vahvistavaa toimintaa pitkäaikaissairaiden, vammaisten ja muuta erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhemmille. Toimintamuotoja ovat esimerkiksi yhden illan voimaannuttavat parisuhdetuokiot ja erityislasten vanhemmille suunnatut koko viikonlopun kestävät parisuhdekurssit. Lisäksi tarjoamme tietoa ja keskusteluaiheita parisuhteen tueksi. Toimintaan osallistuminen ei edellytä mitään tiettyä diagnoosia, eikä jäsenyyttä missään järjestössä. Perheen parhaaksi -toimintamalli on kehitetty useiden järjestöjen yhteistyönä Suomen Reumaliiton projektissa vuosina 2013–2015. Hankkeen päätyttyä toiminta on siirtynyt 2016 alkaen Parisuhdekeskus Katajan vakituiseksi toiminnaksi RAY:n ak-tuella.

Miten?

Perheen parhaaksi -toiminta kokoaa yhteen tietoa ja toimijoita. Yhdessä tarjoamme parisuhdetta vahvistavaa toimintaa ja näin voimme helpottaa perheiden kuormittunutta arkea. Parisuhdekeskus Kataja tuo kootusti esille parisuhdetoiminnan mahdollisuuksia helpottaa kuormittavaa arkea erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhemmille. Parisuhdekeskus Kataja kouluttaa järjestöjen henkilöstöä ja vertaistoimijoita sekä sosiaali- ja terveysalan henkilöstöä  ja opiskelijoita tukemaan erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhempia myös parisuhteen kysymyksissä. Perheen parhaaksi -toimintaa kehitetään yhdessä mukana olevien järjestöjen kanssa vastaamaan kunkin järjestön jäsenistön erityistarpeita.

Missä?

Toiminta on valtakunnallista.

Yhteystiedot:

Terhi Väisänen
Parisuhdekeskus Kataja
Perhepsykoterapeutti, kouluttaja
[email protected]
puh. 050 569 5304
 

Perheen parhaaksi -toiminnassa tehdään tiivistä järjestöyhteistyötä. Verkostoon kuuluvat tällä hetkellä ADHD-liitto ry, Crohn ja Colitis ry, Diabetesliitto ry, Jaatinen vammaisperheiden monitoimikeskus, Keliakialiitto ry, Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry, Suomen Reumaliitto ry ja Sydänlapset ja -aikuiset ry.