Urbaanit lapset ja nuoret

Walter ry

Toiminta on jatkuvaa.

Miksi?
Nuorten syrjäytyminen on yhteiskunnalle kallista. Nuorten toimijuuden ja yhteenkuuluvuuden edistäminen vähentää syrjäytymisriskiä. Yksi suojaava tekijä on säännölliseen harrastustoimintaan osallistuminen.

Mitä?
Projektissa ehkäistään monikulttuuristen lasten ja nuorten syrjäytymistä ja edistetään kulttuurien välistä vuorovaikutusta yhteisen tekemisen kautta. Projektin keskeinen toimintamuoto ovat tapahtumat ja -työpajat, joissa lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus opetella esimerkiksi tanssia ja graffititaidetta sekä pelata kori- ja jalkapalloa. Tytöt ovat projektin erityinen kohderyhmä ja heille järjestetään tarvittaessa erillistä toimintaa.

Miten?
Projektin aikana järjestetään 12 tapahtumaa kesällä ja 9 talvella. Tapahtumien suosituimmat lajit pyritään jalkauttamaan kaupunginosiin viikoittaisiksi harrastustoiminnoiksi.

Missä?
Helsingissä, Vantaalla, Espoossa ja Tampereella

Yhteystiedot:

Toiminnanjohtaja
Maurizio Pratesi
[email protected]
p. 045 1222501

www.walter.fi