Emma & Elias

Understödsprogrammet Emma & Elias (2012–2017) samlar ihop olika organisationers projekt som främjar hälsa och social välfärd för barn och deras familjer.  Programmet fokuserar på att förbättra välbefinnanden för barn i högstadieåldern (15 år) och yngre.

Läs mer

Projekt

Programmet Emma & Elias har som mål att öka de vuxnas gemensamma ansvar, stärka föräldraskapet och främja barnens delaktighet. För tillfället är 32 projekt med i programmet.

Läs mer