Aikamatkalla

Ebeneser-säätiö
Toimintavuodet 2015–2017

Miksi?
Lapsen ja perheen juurien vahvistaminen tukee lapsen identiteetin rakentumista ja hyvinvointia. Oman historian arvostava ja hyväksyvä tiedostaminen antaa lapselle eväitä yksilölliseen kasvuun.  Aikuiselle lapsuusmuistot tarjoavat mahdollisuuden herkistyä kohtaamaan lapsi tässä päivässä. Työskentely syventää ja tukee erilaisuutta sallivaa ja kunnioittavaa vuorovaikutusta ja hyvinvointia lasten, heidän lähipiirinsä ja lasten kanssa työskentelevien aikuisten kesken.

Mitä?
Projektissa kehitetään Aikamatkalla – perheen ja suvun tarinat -pilotissa vuosina 2010–2011 syntyneitä lapsen osallisuutta ja juuria sekä sukupolvien vuorovaikutusta vahvistavia toimintamuotoja. Tuotetaan varhaiskasvatusta palveleva toimintamalli.

Miten?
Varhaiskasvatuksen toiminnan sisältöjä etsitään lapsen ja perheiden elämänpiiristä, tässä tapauksessa eri sukupolvien lapsuudenmuistoista ja niitä työstetään luovin ja toiminnallisin menetelmin päiväkodeissa ja  muussa lasten parissa tehtävässä työssä. Kehitetään pitkäkestoista, varhaiskasvattajien pedagogista työtä tukevaa työskentelyä (koulutus ja lapsiryhmätyön tuki, tapahtumat). Koulutetaan ja sitoutetaan Aikamatkalla-vapaaehtoisia toimintaan Lastentarhamuseossa ja hankkeessa mukana olevissa päiväkodeissa.

Missä?
Uudenmaan alueella

Yhteystiedot:
Liisa Lauerma, projektipäällikkö
liisa.lauerma@ebeneser.fi
gsm 050 464 1485

Aila Holopainen, kouluttaja
aila.holopainen@ebeneser.fi
gsm 046 920 2300

www.ebeneser.fi
www.lastentarhamuseo.fi