Duo – Vertaistoiminta valtakunnalliseksi kahden kulttuurin perheille

Familia ry
Toiminta on jatkuvaa.

Miksi?
Suomessa asui vuoden 2014 lopussa yli 70 000 kahden kulttuurin perhettä, jossa toinen puolisoista oli syntynyt Suomessa ja toinen ulkomailla. Arviolta yli 300 000 aikuista ja lasta elää Suomessa kahden kulttuurin arkea kaikkine iloineen ja haasteineen. Perheiden vanhemmat kaipaavat mahdollisuutta vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia toisten kahden kulttuurin perheiden kanssa, sillä esimerkiksi parisuhteeseen, maahanmuuttoon ja lapsen identiteettiin sekä kielen kehitykseen liittyvät kysymykset askarruttavat monia. Kahden kulttuurin perheille suunnattu valtakunnallinen vertaistoiminta ja vanhempainvalmennus vahvistavat perheiden sosiaalisia verkostoja sekä vanhemmuutta.

Mitä?
Duo-hankkeessa kehitettiin valtakunnallista vertaistoimintaa ja vanhempainvalmennusta kahden kulttuurin perheille. Duossa tuotettiin ja koottiin tietoa kahden kulttuurin perheistä sekä hyvistä käytännöistä ja jaettiin tietoa suomen- ja englanninkielisten nettisivujen kautta.

Miten?
Duon toiminta koostui nettitoiminnasta (chatit, nettiryhmät, nettikurssit ja verkkovanhempainvalmennus), teemaryhmistä, vapaaehtoisten koulutuksesta sekä vapaaehtoisten ohjaamista kasvotusten tapaavista ja nettiryhmistä. Duo tarjosi lisäksi neuvontaa kahden kulttuurin perheille sekä järjesti luentoja ja koulutustilaisuuksia perheitä työssään kohtaaville ammattilaisille.

Missä?
Toiminta oli valtakunnallista ja jatkuu projektin päätyttyä osana Familia ry:n toimintaa.

Yhteystiedot:
Familia ry
Yrjönkatu 29 A, 4. kerros
00100 Helsinki
+358 (0) 44 773 8628
info (at) familiary.fi