Erityisesti Isä

Kehittämiskeskus Tyynelä
Toiminta on jatkuvaa.

Miksi?
Isäerityinen puhe ja toiminta on vähäistä päihteitä käyttävien isien arjessa, vaikka isyyden puuttumisen vaikutukset lapsen elämään ovat tutkimusten mukaan hyvinkin tiedostettuja. Esteenä vanhempi-lapsisuhteen kehittymiseen ja ylläpitämiseen on usein päihteitä käyttävien isien näkymättömäksi jääminen ja jopa häviäminen palvelujärjestelmässä.

Mitä?
Tuetaan päihteitä käyttävän isän osallisuutta vanhemmuuteen erilaisissa vanhemmuuden tilanteissa ja osana päihteistä kuntoutumista. Samanaikaisesti isän päihteettömyyden ja vanhemmuuden vahvistamisella luodaan lapsille ja nuorille edellytyksiä ja osallisuutta omaan isän. Isäerityisen päihdetyön asiantuntijuutta vahvistetaan toimintaympäristössä ja ammattilaisten käytössä olevat isyyden huomioivat työmuodot monipuolistuvat.

Miten?
Isäerityistä työtä toteutetaan asiakastyönä, joka sisältää yksilö-, ryhmä- ja läheistyötä.  Päihteitä käyttäviä isiä työssään kohtaavien ammattilaisten kanssa tehtävä työ sisältää asiakasyhteistyötä, osaamisen lisäämistä ja vaikuttamistyötä.

Missä?
Keski-Suomi, Pohjois-Savo, Etelä-Savo

Yhteystiedot:
Kaisa Ovaskainen
Koordinaattori
kaisa.ovaskainen@tyynela.fi
p. 040 752 2944
www.tyynela.fi